2017-12-14 15:29:00

Sirija: daugėja vėžiu sergančių vaikų


Nuo Sirijos nesitraukia juodas debesys. Nors galiūnai džiūgauja pasiekimais, tačiau Sirijoje vargo per akis. Ypač vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis. Sirijoje pastaruoju metu atkreiptas dėmesys į naujo tipo invaziją: su vėžiu susijusių ligų plėtra „galbūt dėl konflikte panaudotų įvairiausių ginklų, šaudmenų, be to, pas mus oras visai užterštas“. Tokiomis mintimis pasidalijo Damaske šeimas su sunkiai sergančiais vaikais globojanti Marijos Nekalčiausios Širdies pranciškonių misionierių kongregacijos vienuolė s. Yola Girgis. Vienuolė dirba Šv. Pauliaus Memorialo svečių namuose, esančio arčiau nei už kilometro nuo pietinių Damasko vartų.

Memoriale, kurį spėjamoje šv. Pauliaus atsivertimo ir buvusios senosios koplyčios vietoje padovanojo pal. Paulius VI, susitelkusios vienuolės nuo pat įsikūrimo praėjusio šimtmečio septintajame dešimtmetyje aptarnauja svečius. S. Yola prisiminė praeityje memorialo namuose priimtus italus piligrimus, dar ne taip seniai įsiplieskus karui globotas tris dešimtis pabėgėlių šeimų ir papasakojo apie dabar vienuolių globojamus chemioterapijai į Damaską atvykstančius ligonius, moteris, vyrus ir vaikus.

JT Vaikų fondas UNICEF savaitės pradžioje atkreipė dėmesį į Ghoutos vietovėje Damasko prieigose susidariusią rimtą humanitarinę situaciją, nuo kurios ypač kenčia vaikai. Fondo komunikate kalbama apie įnirtingų kovų atskirtus 400 000 Ghoutos gyventojų, jau mėnesį uždarytas mokyklas, tūkstančius vargstančių vaikų, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos. Tarp jų yra 137 kūdikiai ir vaikai nuo 7 mėnesių iki 17 metų. Kai kurių padėtis kritiška. UNICEF sekmadienį prašė juos skubiai evakuoti. Pranciškonė misionierė S. Youla Vatikano radijui papasakojo, jog joms neįmanoma nuvykti į okupuotą Ghouta, kur padėtis esanti labai sunki.

Pasaka vienuolės, vaikai yra traumuoti karo, bombardavimų ir nesaugumo situacijų. Trūksta medikamentų, jų netiekia dėl embargo. Vaikams nėra vietos, kur galėtų žaisti. Todėl vienuolės kviečiasi vaikus į šv. Pauliaus Memorialo bažnyčią, vykdo psichologinės socialinės paramos projektą, kuriame dalyvauja apie šimtas vaikų nuo 9 iki 13 metų, tiek musulmonai, tiek krikščionys. Vienuolė pasakojo, kad seserys padeda vaikams benamiams, pabėgėliams ir vargstančių šeimų tėvams. Yra sprogmenų skeveldrų sužeistų ir galūnių netekusių vaikų. „Mes neskirstome vaikų pagal kilmę ar religiją, jie visi lygūs, visų prima - jie sirai, o paskui musulmonai arba krikščionys, o virš visko, jie nekalti“, sakė vienuolė.

Kalėdų dvasia, nepaisant vargo, pasklido ir Šv. Pauliaus Memorialo svečių namuose Damaske. Ruošiamės Kalėdas švęsti visai paprastai, tačiau kupinos vilties, sakė Marijos Nekalčiausios Širdies pranciškonė misionierė s. Yola Girgis. Vienuolės pasirūpino, kad penki šimtai vaikų per Kalėdas gautų žiemines pižamas. „Pagalvojome, kad geriau ne žaislai, kurie greitai susigadina, o tai kas jiems būtų naudinga. Visi laukiame, kad Jėzus ateitų, atneštų džiaugsmo, nes Kalėdos yra atgimimo ženklas žmonėms, bet ir visai Sirijai. Visi viliamės, kad greitai praeis juodas debesys, užtemdęs Siriją“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.