2017-12-14 15:08:00

Popiežius: Kiekviena karta turi vis iš naujo mokytis tautos kūrimo


Naujieji ambasadoriai iš septynių kraštų savo misijos pradžioje susitiko su popiežiumi. Bendra audiencija Romoje nereziduojantiems ambasadoriams įvyko ketvirtadienio rytą. Ambasadoriai iš Jemeno, Naujosios Zelandijos, Svazilendo, Azerbaidžiano, Čado, Lichtenšteino ir Indijos Šventajam Tėvui įteikė savo kredencialus. Popiežius kreipdamasis į visus prašė perduoti savo valstybių vadovams jo sveikinimą, juos ir žmones, kuriems tarnauja užtikrinti, kad už visus meldžiasi.

Popiežius atkreipė dėmesį į kraštų, kuriems atstovauja naujieji ambasadoriai, skirtingumą. Skirtingos kultūrinės ir religinės tradicijos, būdingos jūsų kraštams, suteikia proga iškelti šio skirtingumo teigiamą ir veiksmingą vaidmenį tautų sambūvyje, sakė popiežius Pranciškus.

Tarptautinė bendruomenė globaliniu mastu turi atsiliepti į sudėtingas grėsmes aplinkai, socialinei ir žmogiškai ekologijai, taikai ir santarvei, kylančias iš smurtinių fundamentalistinių ideologijų ir regioninių konfliktų, kuriuos dažnai sukelia priešingi interesai ir vertybės. Tačiau prisiminkime, žmonijos šeimos skirtingumas nėra iššūkių taikingam sugyvenimui priežastis. Išcentrinės jėgos, siekiančios išskirti tautas glūdi ne skirtingumuose, o nesugebėjime eiti dialogo ir supratimo keliu, kuris yra veiksmingiausias būdas atsiliepti į šiuos iššūkius.

Įsipareigojimas dialogui ir bendradarbiavimui turi būti kiekvienos tarptautinės institucijos, kaip ir kiekvienos valstybės ir vietinės institucijos skiriamasis ženklas, nes jos visos yra įpareigotos siekti bendro gėrio, sakė ambasadoriams popiežius ir tęsė: 

Dialogo skatinimas, susitaikymo ir bendradarbiavimo ugdymas nėra savaime suprantami dalykai. Kiekviena nauja karta turi vis iš naujo išmokti delikataus diplomatijos meno ir sudėtingo tautos kūrimo darbo. Mes dalijamės kolektyvine atsakomybe už tai, kad jaunimas būtų išmokytas suvokti socialinę tvarką palaikančių principų svarbą. Perduoti šį brangų paveldą vaikams ir vaikaičiams ne tik padės užtikrinti taikingą ir klestinčią ateitį, bet ir patenkins teisingumo tarp kartų ir integralios žmogaus plėtros, į kuriuos turi teisę kiekvienas vyras, kiekviena moteris ir vaikas, reikalavimus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.