2017-12-14 09:15:00

Konferens vid 25-årsfirandet av Fonden Populorum Progressio


Mellan 12-14 december håller den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling en konferens i Vatikanen med anledning av 25-årsfirandet av Fonden Populorum Progressio för Latinamerika. Den bygger på Paulus VI:s socialencyklika Populorum Progressio, Folkens utveckling, som publicerades 26 mars 1967.

Konferensens titel är ”25 år i den mänskliga integrerade utvecklingens tjänst genom att se till framtiden”. Fonden instiftades enligt helige Johannes Paulus II:s vilja 13 februari 1992 genom det Påvliga rådet Cor Unum och nu ingår den i den pastorala missionen vid den nya Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling.

Konferensen inleddes med välkomstord av kardinal Peter Turkson, prefekt för avdelningen och fondens ordförande. Sedan berättade kardinal Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare för biskopssynoden, om synodens arbete för Amazonas och de inhemska folken som planeras för år 2019 genom Latinamerikas biskopar. Även professor Guzmán Carriquiry presenterade dagens situation i Latinamerika.  

13 december höll fondens styrelse sitt årsmöte där man bland annat tog upp finansiering av projekt till förmån för de inhemska folken, mestiser, afroamerikaner och bönder i Latinamerika och Karibien 2018. 14 december mötte konferensens deltagare påven Franciskus vid audiens.

Under dessa 25 år har fonden utfört fler än 4 300 projekt för över 41 miljoner dollar. Projekten har involverat lokala församlingar och olika sektorer som dem för jordbruk, djuruppfödning, hantverkare och mikroföretag, infrastruktur för dricksvatten, utbildning och skolutrustning, hälsovård och byggverksamhet.  
All the contents on this site are copyrighted ©.