2017-12-14 15:11:00

Indijos pajūrio vyskupijos šaukiasi pagalbos


Katalikų diecezijos Tamil Nadu ir Keralos valstijose deda visas įmanomas pastangas padėti nukentėjusiems nuo ciklono „Ockhi“ lapkričio pabaigoje. Ypatingas vyskupijų rūpestis – kelių šimtų jūroje dingusių žvejų ir jų šeimų likimas.

Ciklono sukeltos audros ir liūtys nuniokojo daugelį sausumos vietovių pietinėje Indijoje ir Šri Lankoje. Ypač dvi Indijos vyskupijos, Trivandrumo arkivyskupija ir Kottaro vyskupija, dalyvauja gelbėjimo operacijose ir teikia pagalbą kartu su valstijų ir federacine vyriausybėmis.

Apie vyskupijų susirūpinimą dingusiais žvejais ir kitais sunkiais stichijos padariniais Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriatui pranešė kun. Deepak Anto, Trivandrumo lotynų katalikų arkivyskupijos medijų komisijos sekretorius. Trivandrumo arkivyskupija prašo atkreipti dėmesį į susidariusią katastrofišką humanitarinę situaciją, kuriai tarptautinė bendruomenė, deja, neskiria pakankamai dėmesio, pareiškė arkivyskupijos atstovas kun. Deepak Anto.

Trivandrumo arkivyskupas Maria Callist Soosai Pakiam papasakojo, kad jo diecezijoje žuvo 20 žmonių, o 585 žmonės yra dingę be žinios, dauguma jų – nesugrįžę iš jūros žvejai, praktiškai visi katalikai. Tolygi situacija Keralos valstijoje ir Lakšadvipo teritorijos salose Indijos pietvakariuose kaip ir pietrytinėje Tamil Nadu valstijoje. Arkivyskupas išreiškė viltį, kad vietos valdžia derama parems dingusių žvejų šeimas. Jis atkreipė dėmesį, jog žvejų liudijimu, jie nebuvo įspėti apie artėjančią audrą.

Po gruodžio 10 dieną švęstos Maldos dienos už nukentėjusius ir žuvusius, gruodžio 11 dieną tikintieji surengė tylią eiseną „žmonių liūdesiui, skausmui ir sielvartui išreikšti“. Arkivyskupas paprašė melstis, liudyti solidarumą ir padėti visiems nukentėjusiems.

Tą pačią gruodžio 10 dieną popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į ciklono Indijoje sukeltą nelaimę, užtikrino savo artumą žuvusių ir nukentėjusių artimiesiems.

Oficialiais duomenimis ciklonas lapkričio 30 dieną sugriovė 207 gyvenamus namus ir apgadino 2753 namus. Iš jūros buvo išgelbėta 5 656 žvejai, iš kurių 159 sunkiai sužeisti. Ligi šiol surasti mažiausiai 32 žvejų kūnai, jūroje tebeieškoma dar apie dviejų šimtų žvejų. Liūtys nuniokojo per 2000 hektarus derliaus, didelių nuostolių patyrė 15 000 ūkininkų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.