2017-12-13 15:41:00

Reformuota kurija tarnaus ir popiežiui, ir vietinėms Bažnyčioms


Trečiadienį baigėsi Kardinolų tarybos susitikimas, iš eilės dvidešimt antrasis po Tarybos įsteigimo 2013 metais. XXII Tarybos susitikimo posėdžiuose dalyvavo popiežius Pranciškus ir septyni iš devynių jo narių. Popiežius įsteigė tarybą, kad padėtų jam valdyti Visuotinę Bažnyčią ir parengti Kurijos reformos planą.

Pagrindinė tris dienas trukusių posėdžių tema buvo Romos kurijos vaidmuo. Pristatydamas spaudos atstovams Tarybos pastarųjų trijų dienų posėdžius Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius Greg Burke pareiškė, jog vėl dalinai buvo svarstoma Kurijos reformos tema: Romos kurija, kaip evangelizavimo įrankis, kaip tarnaujanti popiežiui ir vietinėms bažnyčioms. Be to įsakmiai buvo kalbėta apie keturių Kurijos kongregacijų darbą: Kunigų, Tautų Evangelizavimo, Katalikiško ugdymo ir Kultūros.

Kardinolų tarybos nariai išklausė kelių kitų Kurijos dikasterijų atstovų pristatymus: Pasauliečių, Šeimos ir Gyvybės dikasterijos, Šventojo Sosto Komunikacijų Sekretoriato ir Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai diskterijos Rūpinimosi migrantais ir pabėgėliais skyriaus atstovų. Kaip žinia, šiam skyriui asmeniškai vadovauja pats popiežius Pranciškus.

Apie skyriaus darbą Kardinolų tarybai papasakojo du popiežiaus vadovaujamo skyriaus pavaduotojai, jėzuitas t. M. Czerny ir skalabrinas t. F. Baggio. Pagrindinės skyriaus pastangos skirtos žinių migracijos klausimais kaupimui ir klasifikavimui, kampanijai teigiamam migrantų ir pabėgėlių pristatymui socialinėse medijose, pasirengimui JT remiamai iniciatyvai „Global Compacts“ apie migrantus ir pabėgėlius, bendros strategijos kūrimui su pagrindiniais katalikų veikėjais, įskaitant Vatikano valstybės sekretoriatą, Vyskupų konferencijas, katalikiškas NVO ir pašvęsto gyvenimo kongregacijas, ir tiesioginė parama kai kurioms Vyskupų konferencijoms. Popiežiaus Pranciškaus vadovaujame Rūpinimosi migrantais ir pabėgėliais skyriuje Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai diskterijoje darbuojasi 21 žmogus, įskaitant etatinius ir savanorius.

Kardinolas Sean Patrick O’Malley, vienas iš Popiežiaus kardinolų tarybos narių, posėdyje pristatė poslinkius jo vadovaujamoje Popiežiškojoje mažamečių apsaugos komisijoje, aptarė komisijos paramą vietinėms bažnyčioms.

Dvidešimt trečiasis Kardinolų tarybos posėdis įvyks 2018 metų vasario 26-28 dienomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.