2017-12-13 15:37:00

Popiežius Pranciškus. Sukaktys ir Kalėdų programa


Trečiadienį sukako popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų keturiasdešimt aštuntosios metinės. Jorge Mario Bergoglio įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metų kovo 11 dieną ir buvo įšventintas kunigu 1969 metų gruodžio 13 dieną. Būdamas kunigu jis davė amžinuosius įžadus 1973 metų balandžio 22 dieną. Tais pačiais metais buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provincijos provincijolu. Trečiąjį Advento sekmadienį, Bažnyčioje vadinamą „džiūgavimo sekmadieniu“, gruodžio 17 dieną, popiežiui Pranciškui sukanka aštuoniasdešimt pirmieji metai.

Popiežius Pranciškus jau penktą kartą vadovaus iškilmingoms Jėzaus užgimimo, Kalėdų, apeigoms. Šventojo Tėvo liturginių apeigų vadovas pranešė, kad taip pat šiemet popiežius Pranciškus vadovaus visoms įprastinėms Kalėdų apeigoms šv. Petro bazilikoje: Sekmadienį, gruodžio 24 d. aukos Kalėdų nakties Mišias, kurios prasidės 21.30 val. Prieš Mišių pradžią bus giedama Kalenda. Kalėdų dieną, gruodžio 25 vidudienį, Popiežius kreipsis į visą pasaulį su Kalėdų žinia ir suteiks iškilmingą palaiminimą „Urbi et Orbi“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.