2017-12-13 12:27:00

Ferenc pápa üzenete a Betegek Világnapjára: Támogatni kell a betegeket ápoló családokat


„Nézd, ő a te fiad… Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány” (vö. Jn 19,26-27). Így szól a keresztre feszített Jézus édesanyjához és János tanítványhoz, s e szavakat választotta Ferenc pápa a jövő évi világnap témájául. Mint ismeretes, a Betegek 26. Világnapját 2018. február 11-én tartják. A pápai dokumentumot december 11-én tette közzé a Szentszék.

Mária anyai hivatása az egész emberiség iránt

Az Úrnak ezek a szavai megvilágítják a kereszt misztériumát, amely nem egy reménytelen tragédiát jelképez, hanem azt a helyet, amelyen Jézus megmutatja dicsőségét, ránk hagyja a szeretet parancsáról szóló örökségét, amely a keresztény közösség és minden tanítvány életének alapszabálya lesz. Krisztusnak e szavai indítják el Máriának az egész emberiség iránti anyai hivatását. Mária ugyanúgy aggódik az egyházért és az egész emberiségért, mint Krisztus. Olyan feladat ez számára, amely sosem szűnik meg – írja üzenetében a pápa.

A keresztény szeretet mindenkihez jusson el

János pedig, a szeretett tanítvány az egyházat, a messiási népet jeleníti meg. János fel kell, hogy ismerje Máriában saját édesanyját, és ebben a felismerésben elfogadni és szemlélni benne a tanítvány modelljét, és azt az anyai hivatást, melyet Jézus rábízott. Ebben az összefüggésben a tanítványok teljes közössége bekapcsolódik Mária anyai hivatásába. Miután mindenben osztozott Jézussal, János tanúja nem csupán a számtalan gyógyításnak, melyet a Messiás véghezvitt, de tudatában van annak, hogy a Mester minden embert el akar vezetni az Atyával való találkozáshoz. És mivel Jézus szíve mindenki előtt nyitott, senkit nem zár ki, Isten Országának evangéliumát mindenki számára hirdetni kell, mint ahogy a keresztény szeretetet is el kell juttatni mindenkihez, aki rászorul, egyszerűen csak azért, mert Isten gyermeke.

Az egyház tábori kórház, mely mindenkit ellát

A pápa emlékeztet rá, hogy az egyház anyai hivatása a rászorulók és a betegek javára kétezer éve tart, és ma is tovább folytatódik a világ minden részén. Az egyház mindenütt megpróbál gyógyulást hozni, ott is, ahol nehezek a körülmények. A tábori kórház hasonlat az egyházról igen találó, mert mindenkit befogad, akit megsebzett az élet. A világ egyes részein a misszionáriusok és a helyi egyházmegyék által működtetett kórházak adják meg a lakosság számára szükséges ellátást.

Központi helyen a betegek méltóságának megőrzése

Őrizzük meg a múlt örökségét, hogy jól megtervezhessük a jövőt, követve a sok betegápoló rend áldozatos példáját – buzdít üzenetében a Szentatya. A katolikus kórházakat tartsuk tisztán a vállalati szemlélettől, amely az egész világon igyekszik az egészségügyet a piaci szférába beilleszteni, és végül kiselejtezi a betegeket. Az okos szervezés és az irgalmas szeretet ezzel szemben megkívánja, hogy a betegek méltóságát helyezzék a középpontba. Ez a szemlélet kell, hogy jellemezze a keresztényeket is, akik a közintézményekben dolgoznak, hogy szolgálatukkal tanúságot tegyenek az evangéliumról.

Álljunk a betegeket, sérülteket ápoló családok mellé

Jézus az egyházra hagyományozta gyógyító hatalmát, amire az egyháznak válaszolnia kell. Ugyanazzal a gyöngéd tekintettel és együttérzéssel kell néznie a betegekre, mint ahogy az Úr tette. Erről a szeretetről tanúskodnak rendkívüli módon azok a családok, akik gyöngéden és kitartóan gondozzák krónikus beteg vagy halmozottan sérült gyermekeiket, szüleiket, rokonaikat. A családon belüli ápolás az emberi személy iránti rendkívüli szeretet tanúságtétele, melyet megfelelő elismeréssel és politikai intézkedésekkel kell támogatni. Az orvosok, ápolók, papok, szerzetesek és önkéntesek, a hozzátartozók és mindenki, aki vállalja a betegek gondozását, részt vesz az egyháznak ebben a küldetésében. Ez a megosztott felelősség növeli az egyes ember mindennapi szolgálatának értékét.

A Betegek Világnapjára írt üzenete végén Ferenc pápa Mária, a gyöngédség Édesanyja oltalmába ajánlja a testben és lélekben beteg embereket. Imádkozzunk mindannyian az Úr Anyjához, hogy az egyház minden tagja szeretettel élje meg az élet és az egészség iránti hivatását!

(gá) 
All the contents on this site are copyrighted ©.