2017-12-12 19:00:00

Popiežius kartu su lotynų amerikiečiais minėjo Gvadalupės Marijos šventę


Antradienio vakarą popiežius Pranciškus aukojo Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišias. Kartu su popiežiumi švęsti savo globėjos minėjimą į Šv. Petro baziliką susirinko Romoje gyvenančių Lotynų Amerikos šalių nacionalinių bendruomenių atstovai.

Gvadalupės Marijos šventės Evangelijoje kalbama apie Marijos apsilankymą pas giminaitę Elzbietą. Iš Marijos giminaitės lūpų girdime šlovinimo giesmę, kuri yra tarsi įvadas dviem tuoj pat po to Evangelijoje skabančioms giesmėms: Marijos „Magnificat“ ir Zacharijo „Benedictus“ giesmei. Tūkstančiai krikščionių visame pasaulyje, sakė Pranciškus Mišių homilijoje, pradeda kiekvieną dieną šlovindami Viešpatį, o vakare dėkoja už jo didžius darbus. Šiame dėkingo atminimo kontekste skamba ir Elzbietos giesmė: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ Elzbieta, daug iškentėjusi dėl nevaisingumo, laukiasi kūdikio. Elzbietos asmenyje nevaisingumas paverčiamas vaisingumu ir ji su dėkingumu šlovina Viešpatį. Antradienio vakarą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus šiuos du ženklus – nevaisingumą ir vaisingumą – komentavo Lotynų Amerikos gyvenimo kontekste.

Nevaisingumas, negalėjimas susilaukti vaikų, ano meto Izraelyje buvo suprantamas kaip nuodėmės pasekmė, kaip ženklas, kad Dievas nelaimina. Kas gi aš esu, kad tu mane aplankai, - klausia Elzbieta Mariją. Panašiai ir šv. Jonas Didachas – Juan Diego – jaunasis indėnas, kuriam Gvadalupėje apsireiškė Marija, sako: „Aš gi nieko neverstas“. Žmogaus nevertumo, nesiskaitymo su žmogumi apstu Lotynų Amerikoje – beteisiai skriaudžiami vietiniai indėnai ir afroamerikiečiai, sunkios gyvenimo sąlygos, nedarbas, nepasiekiama deramo lygio švietimas, išnaudojimas, vaikai įtraukti prostitucijos į verslą.

Tačiau kartu dėl nevaisingumo kentėjusios Elzbietos asmenyje mes kontempliuojame ir kūdikio laukiančią, nustebusią ir dėkingą moterį, kuri pirmoji supranta, kad ją aplankanti Marija pagimdys pasaulio Išganytoją. Popiežius ir čia mato panašumą su Marijos apsireiškimu Gvadalupėje. Panašiai kaip Elzbieta, ir Jonas Didachas atpažino Dievo Motiną. Pasak popiežiaus, šios dienos ženklų – vaisingumo ir nevaisingumo - dialektiką atpažįstame ir Lotynų Amerikos tautų istorijoje ir dabartyje. Mūsų tautų kultūrų įvairovė, sakė popiežius,  yra didelis turtas, kurį reikia ugdyti ir ginti.

Brangieji broliai ir seserys, dėkodami, kad esame lotynų amerikiečiai, giedokime savo širdyse Elzbietos giesmę, giedokime vaisingumo giesmę ir kartu su visais mūsų žmonėmis nepaliaudami kartokime:  „Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.