2017-12-12 17:12:00

Ninevėje atšventinta pirma katalikų bažnyčia


Iš Ninevės siunčiama vilties ir pergalės žinia: „ISIS siekė ištrinti krikščionių pėdsakus, tačiau džihaistai pasitraukė, o mes sugrįžome“. Šiais žodžiais vyskupas Basharas Matti Warda kvietė savo tikinčiųjų bendruomenę džiūgauti, kad po ISIS išniekinimo sugrįžo į atstatytą ir atšventintą Tellskufo katalikų Šv. Jurgio bažnyčią. Bažnyčios atšventinimo apeigos įvyko Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją. Pasak vyskupo, vėl atidaryta ir veikianti bažnyčia yra stipri paskata sugrįžti visiems krikščionims ne tik į Tellskufą, bet į visą Ninėvės lygumų regioną šiauriniame Irake.

Šv. Jurgio bažnyčios atstatymo darbus nemaža dalimi parėmė tarptautinė katalikiška labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, kurios vykdomas krikščioniškų kaimų atstatymo projektas Irake irgi siunčia vilties ir pergalės žinią. Organizacijos išplatintame komunikate sakoma, kad į savo buvusius namus Ninvevės lygumose jau galėjo sugrįžti trisdešimt trys procentai gyventojų krikščionių, o tai yra 6330 šeimų. Į Tellskufą jau parvyko du trečdaliai buvusių 1500 kaimo šeimų. Tai aukščiausias repatrijavusių žmonių skaičius visame Ninėvės lygumų regione. Prieš metus kaimo vaizdas buvo visai kitoks: nuniokotas, ištuštėjęs ir apleistas, o Šv. Jurgio bažnyčia – su išniekinimo ženklais, kurių vienas buvo nukirsdinta Marijos statula.

Vyskupas Warda, Erbilio chaldėjų katalikų ganytojas ir redemptoristų kongregacijos narys, dėkojo labdarą teikiančiai organizacijai „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ už tai, kad „leido pergalingai sugrįžti! Bažnyčios atšventinimas yra stiprus ženklas, kuris dar labiau stiprina mūsų ryžtą atkurti sugriautus kaimus. Jūsų dėka, galim šlovinti Dievą, kad išsaugojo krikščionių buvimą šioje žemėje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.