2017-12-12 16:55:00

„Mažosios jaunimo dienos“ Durbane: Be sodinukų miškas išnyks


Sekmadienį Durbane pasibaigęs pietinės Afrikos jaunimo suvažiavimas buvo didelis pasisekimas, tvirtina kardinolas Wilfrid Napier, Durbano ganytojas. Keturi tūkstančiai jaunuolių iš penkių kraštų – Pietų Afrikos, Botsvanos, Svazilendo, Zimbabvės ir Mozambiko – gruodžio 6-10 dienomis dalyvavo pietinės Afrikos „Mažojoje jaunimo dienoje“. Pagrindinis suvažiavimo tikslas buvo pasirengti Vyskupų Sinodui jaunimo tema 2018 metais ir Pasaulinei jaunimo dienai Panamoje 2019 metais. Kardinolas, komentuodamas „Mažąją jaunimo dieną“, kvietė įsidėmėti, kad jaunimas yra Bažnyčios ateitis:

„Visi vyskupai supranta, kad jauni žmonės yra nepamainoma Bažnyčios dalis. Joje formuosis ateitis. Jie formuoja ateitį. Tai yra kaip miškas. Jei nėra sodinukų ar jaunų medžių – miškas išnyks. Jėzus pasakė, kad jo Bažnyčia turi čia būti visiems amžiams. Mes norime, kad Bažnyčia ir toliau „važiuotų“ pirmyn. Jauni žmonės savaime yra ta vieta, kurioje įvyksta šis augimas“.

Labai didžiuojuosi tuo, ką galėjome atlikti „Mažojoje jaunimo dienoje“, pasakė kardinolas Wilfrid Napier Vatikano radijo korespondentui Durbane. Pasak jo, popiežius Pranciškus, sušaukdamas Vyskupų Sinodą tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“, labai nori, kad viso pasaulio vyskupai įsiklausytų į jaunų žmonių balsą.

„Pagrindinis dalykas, kurio iš mūsų laukia Pranciškus, - kad klausytumės jaunų žmonių. Manau, kad Popiežius žino ką sako: jis prašo, ne kad girdėtume kokius žodžius jaunimas sako, o klausytumės to, kas eina iš jų širdies gelmių. Labai dažnai jaunimas pasako ką nors lūpomis, tačiau iš tikrųjų ieško kažko gilesnio už tai, ką sako.“

Kardinolas sakė, kad Sinodo anketą jau išsiuntė į Romą ir kad pietinės Afrikos delegacija į Romą atsiveš Durbano „Mažosios jaunimo dienos“ „stiprią patirtį“.

Popiežius, kreipdamasis į jaunuolius laiške Sinodo dokumento pristatymo proga prašė, kad jie pakeltų savo balsą: „Garsiai prabilkite, tegu jūsų balsas pasigirsta bendruomenėse ir atsklinda iki ganytojų. Šventasis Benediktas abatams siūlė prieš kiekvieną svarbų sprendimą išklausyti ir jaunųjų, nes „tai, kas geriausia, Viešpats dažnai apreiškia jaunesniems“ (Šv. Benedikto regula, III, 3).

Pietinės Afrikos „Mažosios jaunimo dienos“ tema buvo Marijos šlovinimo giesmės „Magnificat žodžiai: „Didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas Jo vardas“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.