2017-12-11 10:32:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Tiesinkime gyvenimo kelius


Antrąjį Advento, pasirengimo Kalėdoms laikotarpio, sekmadienį liturgija kalba apie du šio laikotarpio aspektus – tai metas, kuriuo turime atpažinti savyje tuščias vietas, slėnius ir juos užpilti, o taip pat metas pašalinti iš savo gyvenimo visus nelygumus, ištiesinti kelią pas mus ateinančiam Viešpačiui. Taip popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentavo Mišių skaitinius.

Kalnai ir kalneliai, kuriuos reikia nukasti, tai mūsų išdidumas, įsivaizduojamas pranašumas, nesiskaitymas su kitais. Ten, kur daug išdidumo, Viešpats negali ateiti. Nėra Viešpačiui vietos širdyje, kurioje viską užpildo išdidumas. Mes turime būti nuolankūs ir romūs. Neturime šaukti, bet turime atidžiai klausyti ir ruošti kelią ateinančiam Viešpačiui. Turime pašalinti visas kliūtis, trukdančias mūsų bendrystei su juo. „Kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta. Tuomet apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis“, sako Izaijas. Visa tai daryti reikia su džiaugsmu, nes juk ruošiamės Jėzaus atėjimui. Kai žinome, kad mus aplankys brangus žmogus, rūpestingai ir su džiaugsmu tam ruošiamės. Panašiai turime ruoštis ir Viešpaties atėjimui: rūpestingai ir džiugiai, kad jis atėjęs mums pripildytų savo malonės.

Mokykimės laukimo iš Mergelė Marijos, kuri Kristaus atėjimui ruošėsi visa savimi. Sekdami jos pavyzdžiu eikime į susitikimą su ateinančiu Viešpačiu.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais romiečiais ir turistais sukalbėto „Viešpaties Angelo“, popiežius paminėjo kaip tik sekmadienį įteikiamą Nobelio Taikos premiją. „Šiandien bus suteikta Nobelio Taikos premija Tarptautinei kampanijai už branduolinių ginklų panaikinimą. Šis pripažinimas sutampa su Jungtinių Tautų Žmogaus teisių diena, tuo pabrėžiant tvirtą ryšį tarp žmogaus teisių ir branduolinio nusiginklavimo. Iš tiesų, už visų žmonių, ypač silpniausių ir bejėgių teises kovojama taip pat ir ryžtingomis pastangomis, kad pasaulyje nebūtų branduolinių ginklų. Dievas mus apdovanojo sugebėjimu patiems rūpintis savo bendrais namais: turime laisvę ir protą, galime valdyti technologijas ir apriboti savo galią, kad tarnautų tik taikai ir tikrai pažangai“.

Popiežius šia proga taip pat paminėjo viršūnių susitikimą Paryžiuje antradienį, kuriuos siekiama konsoliduoti bendrą strategiją prieš klimato kaitą. Taip pat išsakė solidarumą nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms Indijoje ir Albanijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.