2017-12-11 12:32:00

Popiežiaus homilija. Leiskime Viešpačiui mus paguosti


Priimkime Viešpaties paguodą, neleiskime, kad mūsų gyvenimą užvaldytų  nepasitenkinimams ir nuoskaudos, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmajame skaitinyje pranašas Izaijas skelbia Dievo paguodą tremtyje esančiai išrinktajai tautai. Taip pat ir Evangelija pasakoja apie labai konkretų Jėzaus suteiktos dieviškosios paguodos atvejį – paralyžiuoto žmogaus pagydymą, o taip pat apie stebuklą lydėjusią vienų nuostabą, o kitų murmėjimą.

„Nelengva būti paguostiems, lengviau kitus guosti negu patiems priimti paguodą.  Dažnai mes esame įsikibę to, kas negatyvu, esame užvaldyti to žaizdos, kurią mumyse paliko nuodėmė, norime ir toliau vieniši gulėti ant neštuvų ir nesikelti. Jėzus mus ragina: „kelkis!“, jis visada mums sako: „kelkis!“. Mes esame gerai įsisavinę tai, kas negatyvu. Tai kas pozityvu mes gauname, tačiau mums nepatinka prašyti, nepatinka kaip elgetoms maldauti.

„Mums nelengva leisti, kad Viešpats mus paguostų; mums sunku atsisakyti egoizmo, atsisakyti visko, prie ko mes taip labai pripratę, skundų, nepasitenkinimo. Pasižiūrėkime į savo vidų, į sąžinę: kokia mano širdis? Ar daug joje kartumo? Ar daug liūdesio? Kokia man kalba? Šlovinu Viešpatį ar tik skundžiuosi? Prašykime Viešpatį drąsos, tos drąsos, kurią tik Viešpats gali duoti, sakykime jam: Ateik, Viešpatie, mus paguosti“.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.