2017-12-09 16:17:00

Popiežius: su korupcija reikia kovoti iš visų jėgų


„Su korupcija reikia kovoti iš visų jėgų. Tai blogis, kuris žeidžia žmogaus orumą, o jo priežastis – stabmeldžiavimas pinigams“, sakoma popiežiaus Pranciškaus žinutėje šeštadienį paskalbtoje Twitterio tinkle.

Šia žinute popiežius Pranciškus atkreipia dėmesį į gruodžio 9-ąją minimą Tarptautinę kovos su korupcija dieną, kurią prieš 12 metų įvedė Jungtinių Tautų Organizacija.

Apie korupciją kaip vieną rimčiausių socialinių blogybių, kurios šaknys – nuodėmės užvaldytoje, sugedusioje širdyje, popiežius Pranciškus yra kalbėjęs daug kartų. Primename vieną tokių pasisakymų, 2014 m. birželio mėnesį:

„Laikraščiuose dažnai skaitome apie nuteistus politikus, kurie buvo labai praturtėję, apie nuteistus įmonių vadovus, kurie praturėjo išnaudodami darbininkus; rašoma ir apie prelatus, kurie praturėjo nesirūpindami sielų išganymu, o žiūrėdami tik savo naudos. Korumpuoti, sugedę politikai, sugedę verslininkai, sugedę kunigai. Turime atvirai pasakyti: korupcija, sugedimas tai dažniausia nuodėmė, kuriai neatsispiria žmonės, kitų žmonių atžvilgiu turintys politinę, ekonominę ar bažnytinę valdžią. Visus mus gundo valdžia. Ši nuodėmė arčiausiai mūsų. Nes kai žmogus turi valdžią, jis mano esąs galingas, beveik kaip Dievas“.

„Aš suprantu, kad politikas, verslininkas ar prelatas gali paslysti, bet jis tuoj pat privalo gailėtis. Tačiau norėčiau užduoti klausimą: kas sumoka už korupciją? Pirmas į galvą ateinantis atsakymas: „sumoka tas, kas duoda kyšį“. Bet gi, ne, jis yra tik tarpininkas. Už korupciją sumoka vargšas! Kas sumoka už sugedusius politikus, už jų korupciją? Sumoka ligoninės, kurioms trūksta vaistų; sumoka negydomi ligoniai; vaikai, negaunantys išsilavinimo. O kas sumoka už kunigų sugedimą? Sumoka vaikai, nemokantys persižegnoti, negavę katechezės, kuriais nebuvo rūpinamasi; sumoka ligoniai, kurių niekas nelanko; sumoka kaliniai, kurie nesulaukia dvasinės globos. Už sugedimą sumoka vargšai, stokojantys materialinių ir dvasinių dalykų“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.