2017-12-09 16:22:00

Kongiečių vyskupų padėka popiežiui už taikos pamaldas Vatikane


Kongo Demokratinės Respublikos vyskupai padėkojo popiežiui už jų šaliai skirtą dėmesį ir maldą už taiką jų tėvynėje. Popiežius lapkričio pabaigoje vadovavo maldos vigilijai už taiką Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šventasis Tėvas meldėsi, kad pasibaigtų abiejuose kraštuose vykstantys ginkluoti konfliktai. Jis taip pat meldėsi už paplitusio smurto aukas. Kongo Demokratinės Respublikos ganytojai tą pačią maldų už taiką dieną, lapkričio 23-ąją, dalyvavo neeilinėje plenarinėje Vyskupų konferencijos asamblėjoje, paskelbė pastoracinį laišką, kuriame padėkojo popiežiui Pranciškui, už jo artumą dviem Afrikos žemyno kraštams ir už jo pastoracinį rūpestį.

Vyskupų neeilinė plenarinė asamblėja susirinko lapkričio 22-24 dienomis aptari konflikto keliamus uždavinius, dalytis gyventojų patiriamais vargais ir apžvelgti socialinę ir politinę padėtį.

Vyskupai Pastoraciniame laiške prisiminė, kad tą pačią lapkričio 23 dieną kai popiežius Vatikane vadovavo vigilijai už taiką, buvo meldžiamasi už taiką visose Kongo Demokratinės Respublikos vyskupijų parapijose. Maldos už taiką, surengtos tuo pačiu metu Šv. Petro bazilikoje ir Kongo Demokratinės Respublikos vyskupijose, liudija apie neblėstantį prisirišimą prie Apaštalo Petro įpėdinio.

Kalbėdami apie nesibaigiantį ginkluotą konfliktą savo krašte vyskupai Pastoraciniame laiške išsakė gilų nerimą dėl smurto veiksmų ir visame krašte paplitusio nepasitikėjimo ir abejingumo, „nuo šaknų iki pat viršūnės“. Vyskupai be to paprašė dabartinį valstybės vadovą, prezidentą Josephą Kabilą, kad nesikandidatuotų būsimuose prezidento rinkimuose, 2018 metų gruodžio 23 dieną.

Rinkimai turėjo įvykti 2016 metais, trumpai prieš prezidento Kabilos antrojo ir paskutiniojo mandato pabaigą. Tačiau vyriausybė nutarė rinkimus atidėti dėl nesaugumo situacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir dėl nepakankamo laiko likusio iki rinkimų, kad būtų įregistruoti visi turintys rinkimų teisę. Krašto katalikų vyskupų tarpininkavimo dėka vyriausybė sutiko rinkimus surengti iki 2017 metų pabaigos, tačiau ir šis susitarimas liko tik svajone.

Pasisakydami apie planuojamus Kongo Demokratinės Respublikos prezidento rinkimus 2018 metais vyskupai pažymėjo, jog krašto vyriausybė turi parodyti politinę valią ir įtikinti tiek kongeliečius, tiek tarptautinius partnerius, kad rinkimai tikrai įvyks. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.