2017-12-08 17:22:00

Popiežius: Evangelijos antikūniais įveikti nūdienos blogio virusus


Pagerbdamas Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, popiežius Pranciškus šios liturginės iškilmės proga penktadienio pavakare buvo išvykęs iš Vatikano tradicinei Padėkos maldai prie Marijos statulos Romos centre, prie Ispanijos aikštės. Pakeliui Šventasis Tėvas buvo užsukęs privačiai maldai į Didžiąją Marijos baziliką priešais „Salus populi romani“  Marijos atvaizdą Pauliaus koplyčioje.

Maldoje prie Marijos Nekaltojo Prasidėjimo statulos popiežius kreipėsi į Mariją visų Romos gyventojų vardu, prisiminė, kad jis jau penktą kartą kaip Romos vyskupas atvyko į šią vietą melstis po Marijos kojų. Šventasis Tėvas, savo vikaro Romos vyskupijoje arkivyskupo Angelo De Donatis, Romos miesto merės Virginia Raggi, kitų miesto atstovų ir daugybės gyventojų akivaizdoje meldė Mariją, kad leistų šiam miestui užsiauginti „antikūnius“ prieš kai kuriuos dabartinių laikų „virusus“: abejingumą, neišauklėjimą, kito ir svetimšalio baimę, konformizmą, veidmainystę, nusivylimą ir išnaudojimą. Padėki mums, sakė popiežius kreipdamasis į Nekaltai Pradėtąją Mariją, atsispirti šiems ir kitiems virusams su Evangelijos suteikiamais antikūniais. Geras įprotis, sakė maldoje popiežius, kasdien pasiskaityti Evangelijos pastraipą ir, kaip tu, Marija, saugoti širdyje Dievo Žodį, kad kaip geroji sėkla, atneštų vaisių.

Šventasis Tėvas maldoje prisiminė stebuklingojo Marijos apsireiškimo Romoje 175-ąsias metines. Marija apsireiškė Alfonsui Ratisbonne’ui, žydų piligrimui iš Prancūzijos, kuris dėl nepaaiškintų priežasčių ar aiškaus tikslo užėjęs į Šv. Andriejaus „delle Fratte“ bažnyčią, išgyveno Stebuklingo medalikėlio Marijos regėjimą ir, tą pačią akimirką, atsivertė, tapo tikinčiu, buvo pakrikštytas ir netrukus įšventintas jėzuitų kunigu. Kun. Alfonsas po kurio laiko išstojo iš Jėzaus draugijos ir išvyko į Palestiną, kur su atsivertusiu savo broliu, irgi kunigu, įsikūrė Jeruzalėje, netoli Piloto pretorijaus ir ten pat mirė.

Taip pat popiežius Pranciškus, po maldos ir palaiminimo prie Marijos Nekaltojo Prasidėjimo statulos, nuėjo į ten pat, vos už 150 metrų, esančią šv. Andriejaus bažnyčią pasimelsti priešais Marijos paveikslą, priešais kurį 1842 metais sausio 20 dieną įvyko regėjimas ir Alfonso Ratisbonne’o atsivertimas.

Romos Šv. Andriejaus „delle Fratte“ parapijos sielovadai nuo šešioliktojo šimtmečio vadovauja šv. Pranciškaus Pauliečio įkurto Mažiausiųjų brolių ordino broliai. Prieš Šventojo Tėvo privatų vizitą bažnyčioje, šv. Andriejaus bažnyčios Mažiausiųjų brolių bendruomenė išsakė didelį džiaugsmą dėl popiežiaus noro pasimelsti priešais stebuklingąjį paveikslą, vaizduojantį Stebuklingo medalikėlio Mariją. Parapijos Mažiausiųjų brolių bendruomenė prisiminė, kad pirmas popiežius, apsilankęs jų bažnyčioje ir pasimeldęs priešais tą patį Marijos paveikslą, buvo šv. Jonas Paulius II 1984 metais per savo pastoracinį vizitą parapijoje.

Stebuklais garsėjantis Marijos paveikslas iš Šv. Andriejaus bažnyčios, popiežiaus Pranciškaus prašymu, buvo atvežtas į Vatikaną praėjusių metų užbaigimo „Te Deum“ Mišparams ir Marijos, Dievo gimdytojos iškilmės sausio 1-ąją Mišioms. Paveikslas sukurtas pagal 1947 metais kanonizuotos prancūzės vienuolės šv. Kotrynos Labouré vizijas Paryžiuje 1830 metais ir pagal jas sukurtą specialų medalikėlį. Medalikėlio Marijos atvaizdas ypač paplito Prancūzijoje ir visame Europos žemyne pasklidus žiniai apie Alfonso Ratisbonne’o regėjimą ir atsivertimą Romoje.

Popiežius Pranciškus savo maldoje penktadienį priešais Nekaltai Pradėtosios Marijos statulą prisiminė, kaip ateistas ir Bažnyčios priešas Alfonsas, Marijos, Maloningosios ir Gailestingosios Motinos užtarimu tapo krikščioniu.

Leisk, kad ir mes galėtume pažvelgti į Tavo mums ištiestas rankas, ypač bandymų ir gundymo valandą, ir nusivilkti pasipūtusią aroganciją, kad ir mes patirtume kas iš tikrųjų esame: maži ir vargšai nusidėjėliai, tačiau visuomet tavo vaikai.

Leisk paimti Tave už rankos, kad nuvestum pas mūsų brolį ir išganytoją Jėzų ir pas Tėvą, kuris nepaliauja laukęs mūsų, norėdamas atleisti pas Jį sugrįžusiems. Dėkoju, Motina, kad mus visuomet išklausai. Palaimink Bažnyčią Romoje. Palaimink šį miestą ir visą pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.