2017-12-07 16:34:00

Įžiebta Kalėdų eglė


Ketvirtadienį Šv. Petro aikštėje įžiebta 2017 metų Kalėdų eglė. Ją popiežiui padovanojo Lenkijos Elko vyskupija. 28 metrų aukščio eglė užaugo Romintos girioje, netoli Geldapės miesto, vos už keliolikos kilometrų nuo Vištyčio ežero ir Lietuvos sienos. Tai pirmas kartas nuo Kalėdų eglės tradicijos įvedimo Vatikane – ją prieš daugiau kaip tris dešimtmečius pradėjo šv. Jonas Paulius II – kad eglė atvežta iš taip arti Lietuvos.

Kartu su Kalėdų eglės inauguracija, ketvirtadienį taip pat buvo atidengta Prakartėlė, šiemet atvežta iš Montevergine teritorinės abatijos pietinės Italijos Kampanijos regione. Aštuoniasdešimties kvadratinių metrų Prakartėlė su dvidešimt įvairaus dydžio figūrų - kai kurios iki dviejų metrų -  atspindės seniausias, šešioliktojo amžiaus, Neapolio Prakartėlės tradicijas.

Kalėdų eglės papuošalus pagamino meistrai pagal onkologinėmis ligomis sergančių vaikų sukurtus projektus. Specialūs kūrybinės „keramikos terapijos“ užsiėmimai vaikams kartu su jų tėvais buvo surengti keliose Italijos ligoninėse. Kitus Kalėdų eglės papuošalus kūrė vaikai iš centrinės Italijos vietovių, nukentėjusių nuo žemės drebėjimų 2016 metais. Vaikų dalyvavimui puošiant šių metų popiežiaus Kalėdų eglę tarpininkavo fundacija „Contessa Lene Thun“. Kalėdų eglę su Prakartėle bus galima lankyti visą mėnesį iki sausio 7 d., Jėzaus Krikšto šventės.

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus specialioje audiencijoje priėmė Kalėdų eglę, papuošalus ir Prakartėlę padovanojusių kraštų ir regionų mišrias delegacijas – bažnytines ir civilines, įsakmiai padėkojo Montevergine abatijos abatui už Prakartėlę, Varmijos arkivyskupui ir Elko vyskupui už Kalėdų eglę, taip pat Balstogės miškų urėdijos direkcijai ir ypač dėkojo vaikams, slaugomiems ligoninėse ir atvykusiems iš žemės drebėjimo sukrėstų vietovių Italijoje.

Šimtas kartų „ačiū“ ypač jums brangūs vaikai! Savo rankų darbu į papuošalus perkėlėte savo svajones ir troškimus, kad galėtumėt juos iškelti į dangų ir parodyti Jėzui, tapusiam tokiu pat vaiku kaip jūs, kad jis galėtų jums pasakyti, jog jus myli. Ačiū jums už šį paliudijimą ir už tai, kad sukūrėte gražius kalėdinius papuošalus: iš viso pasaulio atvykstantys piligrimai ir lankytojai galės jais gėrėtis. Ačiū jums. Įžiebus Kalėdų eglės lemputes, visi galės pamatyti papuošaluose apšviestas jūsų svajones.

Kalėdos, pridūrė popiežius, suteikia progą būti atidesniems vargstantiesiems, jų ir visų, kurie kaip Jėzus, neranda kas juos priimtų, poreikiams.

Kalėdų Eglė ir Prakartėlė mums kalba simbolių kalba, padeda geriau pastebėti Dievo Sūnaus užgimimo reikšmę. Tai Dievo gailestingumo ženklai, rodantys kaip Jis dalyvauja ir rūpinasi žmonija, kuri šitaip gali įsitikinti, jog nėra apleista laikų tamsoje, bet aplankoma ir palydima sunkumuose. Medis, išaugęs į viršų, skatina „siekti aukštesniųjų malonės dovanų“, pakilti virš matymui trukdančio rūko, kad apgaubtų Kristaus šviesos skleidžiamas grožis ir džiaugsmas. Prakartėlės paprastume susitinkame ir kontempliuojame švelnumą Dievo, kuris apsireiškia Kūdikėlyje Jėzuje.

Prakartėlėje pavaizduoti „gailestingumo darbai“. Jie primena, kad Viešpats yra pasakęs: „Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Lk 7,12). Prakartėlė parodo mums Jėzų, kuris prisiimdamas visus žmonijos vargus, kviečia, kad ir mes taip darytume, vykdydami gailestingumo darbus. Kalėdų eglė, atvežta iš Lenkijos, yra tikėjimo simbolis tautos, kuri taip pat šiuo veiksmu paliudijo savo ištikimybę Petro sostui, sakė popiežius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.