2017-12-07 16:49:00

Popiežiaus padėkos Mišios už kardinolo Angelo Sodano devyniasdešimtmetį


Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukojo padėkos Mišias už savo Kardinolų kolegijos dekaną Angelo Sodano jo amžiaus devyniasdešimtmečio proga.  Su popiežiumi šv. Mišias Pauliaus koplyčioje Vatikane koncelebravo jubiliatas, kuris pasakė homiliją. Mišių pabaigoje popiežius pasveikino kardinolą, padėkojo už jo viso gyvenimo liudijimą ir atminties malonę, kuri leidžia drąsiai žengti į naują dešimtmetį.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas skiriasi. Kiekvienas gyvena su savo patirtimi. Viešpats veda mus vis kitais keliais, tačiau Viešpats visuomet yra su mumis, mus laiko už rankos. Viešpats žino, jog tikras liudijimas yra nematomas, kai gėris daromas neparodant. Kardinolo Sodano liudijime matome žmogų, kuris daug padarė Bažnyčiai, skirtingose sferose, per džiaugsmą ir ašaras. Šiandien ypatingai išsiskiria jo kaip bažnytinės disciplinos žmogaus liudijimas, o tai yra malonė, už kurią nuoširdžiai dėkoju, pasakė kreipdamasis į jubiliatą popiežius Pranciškus.

Sakydamas homiliją, kardinolas Angelo Sodano prisiminė ketvirtadienio Liturgijoje švęstą Bažnyčios mokytoją ir vyskupą šv. Ambraziejų. Pasak kardinolo, penktajame amžiuje gyvenusio šv. Ambraziejaus „telegrafinė“ žinia taip pat dabar mums skelbia, jog „Ubi Petrus, ibi Ecclesia“ (kur Petras, ten Bažnyčia). Kardinolas kalbėjo apie šv. Ambraziejaus ypatingą meilę vargšams. Kartą, vyskupas Ambraziejus pardavė liturginius indus, kad išpirktų belaisvius. „Geriau išsaugoti gyvąsias žmonių taures nei metalo taures. Bažnyčia, pelnydama meilę, nepraranda nieko!“ pasakęs šv. Ambraziejus.

Pal. popiežius Paulius VI, būdamas ambraziejiškosios Milano vyskupijos vyskupu dažnai primindavo šventojo vyskupo aiškų kalbėjimo stilių, apie kurį liudija tokie pavyzdžiai: „Omnia nobis est Christus“ (Kristus mums viskas) arba apie Romos vyskupiją jis sakydavo: „In omnibus cupio sequi Ecclesiam Romanam“ (visame trokštu sekti Romos Bažnyčią), sakė devyniasdešimtis kardinolas Sodano.

Kardinolas kvietė visus Mišių dalyvius su juo giedoti padėkos himną „Te Deum“, kaip padėką už gyvenime gautas nuostabias malones. Iš jų kardinolas išskyrė savo kunigystę ir paprašė melsti už naujus pašaukimus. Kardinolas Sodano priminė, kad taip pat popiežius Pranciškus visai neseniai žinioje Pašaukimų dienai parašė, jog „malda yra pirma ir nepamainoma mūsų tarnystė pašaukimų labui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.