2017-12-06 15:08:00

Tikėjimo bendrystės pėdsakai šventųjų liturginiuose minėjimuose


Katalikai ir ortodoksai dalijasi daugeliu šventųjų, bet jų tikintieji retai kada apie tai žino. Vokietijoje mišri katalikų ir ortodoksų vyskupų komisija paskelbė dokumentą, ragindama abiejų tradicijų tikinčiuosius geriau susipažinti su šventaisiais, kurie yra bendri abiem tradicijoms. Dokumente tęsiama serija apie Liturginių metų šventimą pagal Rytų ir pagal Vakarų tradicijas, paryškinant liturgines šventes, dedikuotas ypatingiems Jėzaus, Mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimo įvykiams arba ypatingoms krikščionių gyvenimo sukaktims. Pasak Vokietijos ortodoksų vyskupo Agoustinoso, mišrios komisijos ortodoksų kopirmininko, tai šventės, suleidusios šaknis į abi tradicijas, dažnai jos švenčiamos tą pačią dieną. Šis žinojimas gali padėti tiek ortodoksams, tiek katalikams kur kas prasmingiau išgyventi tikėjimo bendrystę, pareiškė Vokietijos ortodoksų vyskupas. Pasak komisijos katalikų kopirmininko, Magdeburgo ganytojo, vysk. Gerhardo Feige sąmoningai apsispręsta dokumento tekstą paskelbti šv. apaštalo Andriejaus šventės proga. Pasak vyskupo, šv. Andriejaus svarba ortodoksams primena jo brolio šv. Petro svarbą katalikams. Apie Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos ir ortodoksų vyskupų konferencijos mišrios komisija dokumentą „Švęsti Jėzų, Mergelę Mariją ir šventuosius“ pranešė Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.