2017-12-06 17:00:00

Popiežius priėmė palestiniečių delegaciją


Pagarba yra esminė dialogo sąlyga. Jos taikymo sfera labai plati – nuo žmonių tarpasmeninių santykių, požiūrio į maldą, šeimos gyvenimo iki santykių tarp skirtingų konfesinių grupių ir visos pilietinės bendruomenės gyvenimo. Šiais žodžiai popiežius Pranciškus pasveikino grupę svečių iš Palestinos, dalyvavusių antradienį vykusiame susitikime su Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos vadovais. Jo metu buvo nuspręsta sudaryti dvišalę darbo grupę, kuri rūpinsis katalikų ir musulmonų dialogu ir bendradarbiavimu Palestinoje.

Linkėdamas, kad Visagalis gausiai laimintų Palestiną, jos gyventojus ir visą Šventąją Žemę apdovanotų taika ir gerove, popiežius reiškė viltį, kad sudaryta dvišalio dialogo grupė pasitarnaus nuoširdžiam ir vaisingam bendradarbiavimui tarp palestiniečių visuomenę sudarančios islamo išpažinėjų daugumas ir krikščionių mažumos, kad pagyvėjęs bendradarbiavimas padės Palestinos krikščionių bendruomenei spręsti vieną didžiausių dabartinių iššūkių jos išlikimui – emigracijos problemą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.