2017-12-06 13:42:00

Popiežiaus bendroji audiencija. „Dėkoju Dievui už kelionę į Mianmarą ir Bangladešą“


Kaip įprasta po apaštališkųjų kelionių, trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus pasakojo apie praėjusios savaitės vizitą dviejose pietrytinės Azijos šalyse – budistų daugumos Mianmare ir musulmoniškame Bangladeše.

Tai buvo didelė Dievo dovana ir dėl to pirmiausia Jam už viską dėkoju, - sakė popiežius, su dėkingumu taip pat minėdamas abiejų šalių vyriausybes, vyskupus ir visus kas prisidėjo prie šios jo kelionės organizavimo.

Mianmare Petro Įpėdinis lankėsi pirmą kartą, - sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį ir į tai, jog šiemet buvo užmegzti Šventojo Sosto ir Mianmaro Sąjungos diplomatiniai santykiai. Norėjau paliudyti Kristaus ir Bažnyčios artumą tiems žmonėms, kurie tiek daug iškentėjo dėl konfliktų ir persekiojimų, o dabar iš lėto žengia pirmuosius žingsnius laisvės ir taikos sąlygomis. Gilias šaknis toje tautoje yra suleidęs budizmas, jo dvasinės ir etinės vertybės, tačiau yra ir maža krikščionių bendruomenė, mažoji kaimenė ir Dievo Karalystės raugas. Popiežius atskirai paminėjo susitikimus su Mianmaro katalikų bendruomene – Mišias Jangono miesto parke, Mišias katedroje, kuriose dalyvavo jaunimo atstovai, o taip pat susitikimą su šalies vyskupais. Susitikęs su Mianmaro valstybės ir vyriausybės vadovais drąsinau tęsti susitaikinimo procesą, linkėdamas, kad visi visuomenės nariai – nė vieno neišskiriant – galėtų jame dalyvauti vieni kitus gerbdami. Popiežius taip pat su dėkingumu paminėjo susitikimą su budistų taryba ir su kitų religinių bendruomenių vadovais.

Kitoje popiežiaus Pranciškaus lankytoje šalyje, Bangladeše, praeityje jau yra buvę du jo pirmtakai – palaimintasis Paulius VI ir šventasis Jonas Paulius II. Vizitas Bangladeše buvo dar vienas svarbus žingsnis krikščionybės ir islamo išpažinėjų tarpusavio pagarbos ir dialogo kelyje. Pagrindinis susitikimas su Bangladešo krikščionių bendruomene buvo Dakoje aukotos Mišiose, kurių metu šešiolikai vyrų buvo suteikti kunigystės šventimai. Taip pat ir šioje šalyje Pranciškus susitiko su kitų tikybų ir krikščioniškų konfesijų atstovais. Tai buvo proga pabrėžti koks svarbus tikinčiųjų tarpusavio atvirumas, kuris yra būtina sąlyga siekiant visuomenės darnos ir taikos. Popiežius taip pat paminėjo apsilankymą Motinos Teresės seserų namuose, globojančiuose našlaičius ir neįgalius žmones. Galiausiai vizitas baigėsi susitikimu su Bangladešo katalikų jaunimu, kuris buvo šventė, liudijanti su kokiu džiaugsmu ta kultūrą priima Evangeliją, kad tas džiaugsmas yra išaugęs iš misionierių aukos, katechetų ir krikščionių tėvų liudijimo.

Mane labai sujaudino susitikimas su rohinjais pabėgėliais, sakė Pranciškus. Paprašiau, kad jie atleistų už mūsų apsileidimus ir tylėjimą. Prašiau, kad tarptautinė bendruomenė padėtų jiems ir visoms persekiojamoms ir engiamos žmonių grupėms pasaulyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.