2017-12-06 17:03:00

Intervju med kardinal Anders Arborelius som tar sin titelkyrka i besittning


Under konsistoriet den 28 juni meddelade påven Franciskus att kardinal Arborelius titelkyrka i Rom blir basilikan Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, S:ta Maria av änglarna och martyrerna. Idag onsdagen den 6 december, tar kardinal Anders Arborelius sin titelkyrka i besittning i samband med en helig mässa kl 18.

I en intervju med Vatikanradion talar kardinal Arborelius om metoo debatten i Sverige, om samvetsfrihet, om martyrer och då särskilt om fader Ragheed Aziz Ganny, katolsk präst i den kaldeiska riten som det visar sig prästvigdes just i kardinalens titelkyrka och som tjänstgjorde i Södertälje innan han led martyrdöden i Irak. Lyssna här:

Kyrkan ligger vid Piazza della Repubblica i centrala Rom och är inrymd i det som var kejsar Diocletianus termer. Påve Pius IV gav Michelangelo i uppdrag att göra om en del av termerna till kyrka och den stod klar år 1566.

Kardinal Arborelius blir beskyddare för denna församlingskyrka, utan jurisdiktion över dess förvaltning eller verksamhet. Församlingen leds av kyrkoherden Don Franco Cutrone och har en omfattande social verksamhet för fattiga och utsatta människor. Under besöket i december lärde kardinalen känna församlingen och tog del av dess arbete för de fattiga. 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.