2017-12-06 16:10:00

Brazilija: Pasauliečių metai atvers naujus kelius ir perspektyvas


Pripažinti pasauliečių tikinčiųjų esminį indėlį Katalikų Bažnyčios ateičiai, suprasti, kad jie yra integrali bažnytinės bendruomenės dalis, veiklūs Bažnyčios nariai savo krikšto dėka: todėl turi būti esminiai veikėjai. Tai yra pagrindiniai tikslai, kurių siekia Brazilijos Bažnyčia 2018 -uosius paskelbdama ypatingais „Pasauliečių metais“, - agentūrai „Fides“ sako Celso Arias, teologijos profesorius, Brazilijos vyskupų konferencijos pasauliečių pastoracinės komisijos narys.

Pasauliečių metai pradėti švęsti lapkričio 26 dieną. Bažnyčioje, kur tebeviešpatauja klerikalizmas, Pasauliečių metai gali atverti naujas perspektyvas ir kelius, kurie liudytų kiekvieno nario svarbą, ypač moterų, nes joms dažnai suteikiamas antraeilis vaidmuo, - sako profesorius, pabrėždamas, kad daugelis bendruomenių būtų uždarytos, jei nebūtų moterų, pasirengusių tęsti jų veiklą.

Po Vatikano II Susirinkimo Brazilijoje ir kitose Lotynų Amerikos šalyse bandyta integruoti pasauliečius į bažnytines struktūras. Tačiau viskas baigėsi tuo, kad buvo susitelkta ties klerikalinės valdžios centralizavimu, autoreferencija, dėl kurios ilgus metus pasauliečiams Bažnyčios misijoje buvo paliktas marginalus vaidmuo.

Praėjo trisdešimt metų po eilinio Vyskupų Sinodo apie pasauliečių pašaukimą ir misiją ir posinodinio Jono Pauliaus II apaštalinio paraginimo „Kristų Tikintieji pasauliečiai“ („Christifideles Laici“). Šie įvykiai ir Magisteriumo dokumentai, taip pat ir vėlesni, ypač paskelbti popiežiaus Pranciškaus, per Pasauliečių metus Brazilijoje taps atraminėmis kolonomis bandant atnaujinti Vatikano II Susirinkimo mokymą. Popiežius Pranciškus ne kartą pabrėžė, kad pirmasis sakramentas yra krikštas, tad profesorius Arias pastebi: „Niekas negimsta vyskupu, kunigu, tačiau visi gimėme Bažnyčiai per krikštą. Todėl turime grįžti prie šios teologijos, jei norime galvoti apie ateitį. Jei galvodami apie šiuolaikinį pasaulį, miesto kultūros iššūkius, tikėjimo patirties perdavimą neįtrauksime pasauliečių kaip esminių veikėjų, tai taps neįmanoma misija“.

Po Vatikano II Susirinkimo Brazilijoje gimė daugybė įvairių bažnytinių bendruomenių ir judėjimų, kur akcentuojama pasauliečių tikinčiųjų misionieriško pašaukimo svarba. Brazilijoje skaičiuojama apie 800 naujų bendruomenių, ypač charizminių, kurių nariai pasauliečiai aktyviai dalyvauja Bažnyčios pastoracinėje veikloje.

Brazilija, didžiausia Lotynų Amerikos šalis, turinti 204.451.000  gyventojų, iš kurių 172.222.000 yra katalikai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.