2017-12-04 12:16:00

Bangladeše popiežiui įteikta fatva prieš terorizmą


Mianmare krikščionių mažuma gyvena greta budistų, o Bangladeše – greta musulmonų daugumos. Tad natūralu, kad religijų santykiai ir sugyvenimas buvo svarbi tema popiežiaus Pranciškaus kelionėje šiose dvejose pietų Azijos kraštuose. Kita vertus, islamiškos kilmės ekstremizmas ir jo barbariškas smurtas, teisinant jį Dievo ir religijos vardu, šią temą padarė globalia. Benediktas XVI ir, dabar, popiežius Pranciškus daugybę kartų pakartojo, kad smurtas religijos vardu yra nukrypimas, religijos prigimties išdavystė. Per pastaruosius metus ir islamo pasaulyje padaugėjo iniciatyvų, kuriomis stengiamasi šį nukrypimą išlyginti, atsiriboti nuo smurto, ne kartą griežtai pareiškiant, jog ekstremistai nereprezentuoja islamo ir net patys negali vadintis musulmonais.

Apie vieną iš tokių iniciatyvų byloja fatva – islamiškosios teisės žinovų teisinis sprendimas, iš tiesų reikšmingas musulmonų praktiniam gyvenimui – kuri buvo įteikta popiežiui Pranciškui gruodžio 1 dienos susitikime su keliais šimtais Bangladešo imamų. Vienas iš jos iniciatorių ir signatarų Allamma Majharul Islam katalikiškai žinių agentūrai „Asianews“ išsakė tvirtą įsitikinimą, jog „islamas neleidžia jokios terorizmo formos“ ir kad jis, kaip pamokslininkas, moko savo mokinius, jog „islamas reiškia taiką, neužgaudinėja nei vieno religinių jausmų“.

Po šio imamo minima fatva, 62 puslapių dokumento, savo parašus sudėjo netgi virš šimto tūkstančio Bangladešo imamų, islamo žinovų ir aiškintojų, akademikų: lapų su parašais yra kelis kartus daugiau, nei užima pats fatvos tekstas. Jis buvo oficialiai pristatytas 2016 metų birželio 18 dieną ir jame terorizmas yra uždraudžiamas kaip priešingas islamui.

Ši fatva buvo reakcija prieš Bangladeše besismelkiantį džihadistinės pakraipos ekstremizmą, įgijusį apčiuopiamą fizionomiją „Islamo valstybėje - ISIS“. Šiam ekstremizmui priešais yra visi skirtingi ir jis kviečia žudyti bet kur, bet kaip ir bet ką, tame tarpe ir pačius musulmonus, jei jie priklauso kitai islamo srovei ar nesutinka su tokiu jo barbariškumu. Tuo tarpu šimto tūkstančių islamo žinovų pasirašyta fatva terorizmą, bet kokią jo formą, vienareikšmiškai draudžia. „ISIS“ paskelbta islamo priešu, nurodyta visa tai skelbti penktadienio pamoksluose. Žinant, kad Bangladešas yra ketvirtoji šalis pasaulyje pagal islamo išpažinėjų skaičių, po Indonezijos, Pakistano ir Indijos, tai svarūs gestai.

„Turime iš naujo atsispirti nuo ugdymo, - tame pat interviu „Asianews“ sakė Allamma Majharul Islam. – Mes perteikiame savo vertybes madresėse (islamo mokyklose). Mokiniams perduodame tikruosius islamo mokymus. Motyvuojame jaunuolius ir sakome jiems, kad ginklams ar atakoms prieš kitus tikinčiuosius nėra vietos. (...) Fundamentalizmas šioje šalyje kyla iš klaidingo ugdymo. Taip pat pamokslai reikalauja atidumo. Bangladeše yra per 300 000 mečečių, 10 000 vien Dakoje. (...) Aš esu Vidaus Reikalų ministerijos patarėjas ir mano uždavinys kontroliuoti pamokslus, kad imamai nenuslystų į neapykantos kalbą. Jei pamatome, kad kažkas skelbia klaidingus mokymus ir drąsina ekstremizmą, turime veikti“.

Imamo paminėtas fundamentalizmas, nors ir neįgijęs didelio organizuotumo, per pastaruosius keletą metų jau kainavo keliasdešimt gyvybių. 2013 – 2015 metais ekstremistai nusitaikė, įvykdydami eilę savavališkų egzekucijų, į blogerius ar socialinių tinklų autorius, kurie atsiribojo nuo islamo, atvirai propagavo ateizmą arba kritikavo islamą. Vėliau buvo nužudyti keli budizmo ir induizmo išpažinėjai, taip pat katalikas Sunil Gomes. Didžiausias teroro aktas įvykdytas 2016 liepos pradžioje, penkiems teroristams užpuolus vieną populiarią kepyklėlę Dakoje. Šios atakos metu be pačių teroristų žuvo 24 žmonės, šešiolika iš jų italų arba japonų kilmės. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.