2017-12-03 14:29:00

„Sveika, Marija!“ ir „Tėve mūsų“ su popiežiumi Dakos gatvėse


Pakeliui iš vieno susitikimo į kitą popiežius ne kartą sustojo pasveikinti, palaiminti ir pasimelsti su gatvėse jo laukusiais žmonėmis. Eidamas į Rožinio Marijos katedrą popiežius padėkojo vienai žmonių grupei jų už rodomą džiaugsmą ir svetingumą, kartu paprašė melstis už jį. „Noriu jums patarti, kad vakare prieš einant atsigulti, sukalbėtumėte maldą į Mariją, „Sveika, Marija!“. Kas vakarą!“. Popiežiaus paraginti pašnekovai su juo sukalbėjo maldą, o paskui popiežius visus palaimino.

Popiežiui Pranciškui beeinant į katedrą buvo pristatyta kita grupė jo laukusių žmonių. Pasisveikinęs, Šventasis Tėvas padėkojo krikščionių lyderiams, besidarbuojantiems Dievo Karalystės tarnystėje.

„Kai manęs paprašė jus pasveikinti, man kilo mintis pasidalyti apaštalo šv. Pauliaus pasakymu: „Vargas man jei neskelbčiau Evangelijos!“. Norim, kad Evangelija būtų išgyvenama kaip malonė, kaip turtas, kurį esame gavę nemokamai. Turim prašyti Viešpaties, kad leistų patirti tai, ką patyrė apaštalas Paulius; pajusti ugnį; degti širdyje, kad evangelizuotume. Tai nereiškia prozelitizmo, ne! Bažnyčia, Dievo Karalystė, auga ne prozelitavimu, o liudijimu. Tai reiškia žodžiais ir gyvenimu liudyti turtą, kuris mums padovanotas“, - sakė popiežius dėkodamas krikščionių lyderiams už jų įsipareigojimą ir liudijimą.

Popiežius taip pat sutiktų žmonių paprašė malonės: „saugokite Evangelijoje suteiktus Dievo turtus“, - sakė popiežius. Geriausias būdas juos išsaugoti yra su Dievo malone. „Todėl melskitės, daug melskitės, melskitės, kad būtų suteikta malonė išsaugoti šiuos turtus. Ženkime pirmyn parodydami kokius turtus turime, Dievo mums suteiktus nemokamai, kad ir mes juos pasiūlytume kitiems nemokamai“. Susirinkusieji, popiežiui pradėjus, kartu su juo sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą. Atsisveikindamas popiežius juos palaimino ir paprašė prisiminti jį savo maldose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.