2017-12-01 18:24:00

Pred synodou o mladých sa stretli rehoľníci nad témou pastorácie povolaní


Vatikán 1. decembra – „Treba zvíťaziť nad pokušením ľahko sa poddať myšlienke, že v niektorých prostrediach nie je možné vzbudiť duchovné povolania. Bohu nič nie je nemožné.“ Týmito slovami sa obrátil pápež František na 800 zasvätených mužov a žien z celého sveta, ktorí sa dnes zišli v Ríme, aby pred blížiacou sa synodou zameranou na mládež uvažovali nad otázkou povolaní. Sprevádzanie mladých pri rozlišovaní povolania je súčasťou témy synody. Trojdňový kongres organizuje Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

V posolstve pápež František vyjadruje niekoľko zásadných presvedčení. Po prvé, „hovoriť o pastorácii povolaní znamená potvrdiť, že celá pastoračná činnosť Cirkvi musí byť zameraná zo svojej podstaty na rozlišovanie povolania, keďže jej najvyšším cieľom je pomáhať veriacemu človeku objaviť konkrétnu cestu k realizovaniu životného projektu, ku ktorému ho Boh volá.“

Po druhé je to presvedčenie, že „pastorácia povolaní má najadekvátnejšiu živnú pôdu v pastorácii mládeže“. A do tretice je to presvedčenie o dôležitosti modlitby za povolania.

Vzhľadom na súčasnú mentalitu mladých Svätý Otec ďalej hovorí o troch špecifických výzvach a uvádza sedem charakteristík, ktoré by mala mať práca na poli pastorácie povolaní v súčasnej dobe. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.