2017-11-30 15:40:00

Popiežius prašo gelbėti pabėgėlius iš Rachinų valstijos


Masinis pabėgėlių iš Rachinų valstijos susitelkimas Bangladeše sukėlė rimtą humanitarinę krizę; reikia, kad tarptautinė bendruomenė suteiktų veiksmingą paramą, ne tik siekiant išspręsti politinius klausimus, kurie privedė prie masinio žmonių persikėlimo, bet ir suteiki skubią materialinę paramą Bangladešui, besistengiančiam konkrečiai atsiliepti į šių žmonių poreikius. Taip kalbėjo popiežius ketvirtadienį jam skirtame priėmime Bangladešo prezidentūroje, Dakoje. Į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi buvo pakviesti Bangladešo vyriausybės ir civilinių institucijų atstovai, taip pat Dakoje akredituotų valstybių ambasadoriai, kiti diplomatai, iš viso apie 400 žmonių.

Popiežius padėkojo Bangladešo prezidentui Abdului Hamidui už pakvietimą ir sveikinimo žodžius, pasakė, kad atvyko į Bangladešą savo pirmtakų pal. Pauliaus VI ir šv. Jono Pauliaus II pramintu keliu, kad galėtų susitikti su krašto katalikų bendruomene, ją užtarti ir padrąsinti.

Bangladešas yra jauna valstybė, kuri visuomet turėjo specialią vietą popiežių širdyje: jie nuo pat pradžios liudijo solidarumą Bangladešo tautai, norėdami padėti jai įveikti sunkumus valstybės gyvavimo pradžioje, palaikė ją sudėtingu valstybės ir visuomenės kūrimosi ir plėtros metu. Popiežius pasidžiaugė, kad dabar jam suteikta galimybė kreiptis į asmenis, nuo kurių pastangų priklausys tolimesnė Bangladešo visuomenės ateitis. 

Bangladešas yra valstybė, siekianti sukurti kalbos ir kultūros vienybę, gerbdama skirtingas tradicijas ir bendruomenes, kurios tarsi intakai praturtina didžiąją socialinio ir politinio gyvenimo tėkmę.

Šiandien pasaulyje nė viena bendruomenė, tauta arba valstybė negali išlikti ir plėstis atskirtyje. Kaip vienos žmonijos šeimos nariai, mums reikia vienas kito ir esme vienas nuo kito priklausomi. Tiktai nuoširdžiu dialogu ir pagarba teisėtam skirtingumui tauta gali įveikti pasidalijimus, vienpusiškas perspektyvas ir pripažinti, kad galimi nuomonių skirtumai. Tikrasis dialogas žvelgia į ateitį, kuria vienybę tarnaujant bendram gėriui ir visų piliečių poreikiams, ypač vargšų, nuskriaustųjų ir bebalsių.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad Bangladešas jau daug padarė suteikdamas skubią paramą iš Rachinų valstijos atvykstantiems pabėgėliams, suteikė jiems laikiną pastogę ir gyvenimui svarbiausius dalykus. Bangladešas tai daro dosniai ir solidariai, šios pastangos pareikalavo nemenko pasiaukojimo. Ir Bangladešas tai darė stebint visam pasauliui. Dabar tarptautinė bendruomenė turi prisidėti sprendžiant problemas ir paremti Bangladešo pastangas padėti pabėgėliams, sakė popiežius Pranciškus. Niekas iš mūsų negalime teigti nežinantys problemos rimtumo, didžiulių kenčiančių žmonių poreikių, sunkių mūsų brolių ir seserų gyvenimo sąlygų, daugiausiai moterų ir vaikų, masiškai susitelkusių pabėgėlių stovyklose.

Popiežius pasidžiaugė mažos katalikų bendruomenės įnašu į Bangladešo visuomenės gyvenimą, ypač švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, reiškė viltį, kad ir toliau joms bus užtikrinama krašto konstitucijos suteikta laisvė tęsti šiuos gerus darbus kaip įsipareigojimo bendrajam gėriui išraišką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.