2017-11-30 15:40:00

Konstantinopolio patriarchatas švenčia Andriejaus šventę


Lapkričio 30 dieną Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas, pirmasis pagal garbę tarp visų ortodoksų Bažnyčių, iškilmingai minėjo apaštalo Andriejaus šventę. Jo vardas lydimas „Protokletos“ titulo: „Pirmojo Pašauktojo“. Po susitikimo su Jėzumi, kaip pasakojama Evangelijoje pagal Joną, Andriejus susirado savo brolį  - būsimą apaštalą Petrą – kuriam paskelbė: „radome Mesiją!“ 

Lapkričio 30-ąją Andriejus minimas ir katalikų Bažnyčios liturginiame kalendoriuje: tradicija byloja, kad Andriejus buvo nukankintas 60 metais po Kristaus būtent šią dieną, Achajos srities Patrai mieste, po ginčo su pagoniu gubernatoriumi.

Kaip seniai pastebėta, Andriejaus vardas yra ne žydiškos, o graikiškos kilmės. Tai leidžia spėti, kad jo šeima pažinojo graikišką kultūrą, buvo jai atvira. Atitinkamai, seniausiuose šaltiniuose rašoma, kad Andriejus apaštalavo graikiškosiose srityse. Viena iš jo įkurtų bendruomenių buvo Byzantiono  mieste, kuris po kelių amžių tapo Romos imperijos sostine ir buvo pervadintas Konstantinopoliu, tai šiandieninis Stambulas.

„Nors toli nuo Romos, dėl savo sielovadinio apsilankymo Mianmare ir Bangladeše, aš noriu perduoti geriausius broliškus linkėjimus jūsų Šventenybei ir Šventojo Sinodo nariams, kunigijai, vienuoliams ir visiems tikintiesiems, susirinkusiems Dieviškajai Liturgijai patriarchalinėje šv. Jurgio bažnyčioje liturginiam paminėjimui šv. Apaštalo Andriejaus, Simono Petro brolio ir pirmojo pašauktojo tarp apaštalų, Konstantinopolio Bažnyčios ir Ekumeninio Patriarchato šventojo globėjo“, rašoma popiežiaus Pranciškaus žinioje patriarchui Baltramiejui, kurią nuvežė kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, lydimas dar dviejų palydovų ir apaštalinio nuncijaus Turkijoje. Popiežiškos delegacijos dalyvavimas šv. Andriejaus šventėje, kaip ir Konstantinopolio delegacijos dalyvavimas šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje Vatikane, yra prieš keliasdešimt metų gimusi tradicija ir vienas iš būdų įtvirtinti bei parodyti tarpusavio artumą.

„Katalikai ir ortodoksai, kartu išpažindami pirmųjų septynių Ekumeninių Susirinkimų dogmas, tikėdami Eucharistijos ir kitų sakramentų veiksmingumu, išsaugodami apaštalinį tęstinumą vyskupų tarnystėje, jau patiria gilų artumą vienas su kitu (žr. UR, 15). Šiandien, dėkodami meilės Dievui, paklusdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus valiai ir būdami ištikimi apaštalų mokymui, mes pripažįstame kaip skubu toliau stiebtis link pilnos ir regimos bendrystės“, priduria Pranciškus, primindamas svarbų bendros Tarptautinės teologinio dialogo komisijos darbą. Šiuo metu Komisija nagrinėja abiem pusėms delikatų Romos vyskupo ir kolegiškumo klausimą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.