2017-11-29 07:59:00

Popiežius Mianmaro katalikams: gydykite žaizdas gailestingumo balzamu


Trečiadienio, trečiosios vizito Mianmare dienos rytą popiežius aukojo Mišias Jangono miesto centre esančiame žaliame sporto aikštyne. Švęsti Eucharistiją kartu su popiežiumi susirinko apie pusantro šimto tūkstančių žmonių, tai yra maždaug ketvirtadalis visos nedidelės katalikų bendruomenės. Kai kurie žmonės atkeliavo iš labai toli.

Atvykau kaip piligrimas jus išklausyti ir iš jūsų mokytis, taip pat pasidalinti su jumis vilties ir padrąsinimo žodžiu, - kreipėsi Pranciškus į Mianmaro katalikus. Jėzus nemokė išminties ilgomis kalbomis ar politinės žemiškosios galios demonstravimu, bet paaukodamas savo gyvybę ant kryžiaus. Kartais ir mes galime patekti į spąstus per daug pasitikėdami savo išmintimi, prarasti orientaciją. Tokiomis akimirkomis reikia atsiminti, kad mes visada turime patikimą kelrodį – nukryžiuotą Viešpatį. Kryžius yra mūsų išmintis. Iš jo spindinti Dievo šviesa padeda keliauti per gyvenimą. Kryžius taip pat mus gydo. Ant kryžiaus Jėzus paaukojo už mus savo žaizdas Tėvui. Esame pagydyti jo žaizdomis. Niekada mums tenepristinga išminties Kristaus žaizdose ieškoti pagijimo.

Žinau, - sakė popiežius, - kad daug žmonių Mianmare savyje nešioja matomas ir nematomas smurto žaizdas. Esame gundomi pagal pasaulio logiką reaguoti į šias žaizdas, apima pyktis, ateina į galvą mintys apie kerštą. Tačiau keršto kelias tai ne Jėzaus kelias. Jėzus mus kviečia eiti kitu keliu. Kai žmonės jį atmetė ir kupini neapykantos nuvedė į nukryžiavimo vietą, jis jiems atsakė atleidimu ir gailestingumu. Evangelijoje Jėzus sako, kad kaip jis, ir mes susidursime su atmetimu ir sunkumais, tačiau jis mus apdovanoja išmintimis, prieš kurią visi bejėgiai. Ta išmintis – tai Dievo meilė, Šventosios Dvasios išlieta mūsų širdyse. Šios Šventosios Dvasios dovanos dėka visi galime būti Jėzaus išminties liudytojai, jo gailestingumo, kuris gydo visas, taip pat ir labai skaudančias žaizdas.

Kančios išvakarėse Jėzus suteikė apaštalams Eucharistijoje dovaną. Joje ne tik tikėjimo akimis matome jo kūną ir kraują, bet taip pat jo žaizdomis gydome savo žaizdas, nuplauname nuodėmes ir ištiesiname savo vingiuotus kelius. Žinau, sakė popiežius, kad Mianmaro Bažnyčia labai stengiasi pilti gydantį gailestingumo balzamą ant žmonių žaizdų, stengiasi padėti ypač tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Popiežius paminėjo pagirtiną Mianmaro Bažnyčios karitatyvinių organizacijų darbą. Drąsiai tęskite šį darbą, dalykitės su kitais ta išmintimi, kuri jums buvo padovanota, dalykitės Dievo meile, kuri trykšta iš Jėzaus Širdies.

Popiežius taip pat meldė Mergelės Marijos užtarimo Mianmaro katalikams. Ji, kuri lydėjo savo Sūnų į Kalvarijos kalno tamsą, mus visus telydi kiekviename kasdienio gyvenimo žingsnyje. Teišmeldžia ji mums malonę visada skelbti tikrąją išmintį, liudyti gailestingumą, būti pagydytais Jėzaus žaizdomis. Dievas telaimina jus visus! Telaimina Bažnyčią Mianmare! Tepalaimina šią žemą savąja taika! Dievas telaimina Mianmarą! (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.