2017-11-28 12:59:00

Popiežius: taika kuriama „skirtingumų chore“


Popiežius paragino Mianmaro religijų vadovus darbuotis vardan taikos, kurti taiką, gerbti skirtingumus. Skirtingumai yra taikos turtas, pasakė Šventasis Tėvas. Susitikimas su religijų lyderiais įvyko Jangono arkivyskupo namuose pirmadienio rytą prieš Šventojo Tėvo privačiai aukotas šv. Mišias. Popiežius maždaug keturiasdešimt minučių bendravo ir kalbėjosi su septyniolika religijų lyderių, pasakė trumpą sveikinimą kalbą ispaniškai. Po Šventojo Tėvo pasisakymo, susitikimo dalyvius, budistų, musulmonų, induistų, žydų ir krikščionių anglikonų ir katalikų atstovus, jam pristatė vyskupas John Hsane Hgyi. Paskui trumpai pakalbėjo visi susitikime su popiežiumi dalyvavę religijų lyderiai.

Po bendro susitikimo, popiežius privačiai priėmė jame nedalyvavusį Mianmaro budistų lyderį Sitagou Sayadaw. Popiežių kelionėje lydintis Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius Greg Burke pareiškė, kad taip pat šiuo susitikimu siekta duoti ženklą, jog taikos ir broliško sambūvio siekiams yra vienintelis kelias į ateitį.

Popiežius grupei religijų lyderių kalbėjo apie taiką, prisimindamas Psalmės posmą „Štai, kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje“ (Ps 133). „Vienybėje“, sakė popiežius, nereiškia „vienodai“. Vienybė nėra suvienodinimas, taip pat konfesijų viduje. Kiekvienas turi savo vertybes, turtus, bet taip pat trūkumus, sakė Šventasis Tėvas.

Visi esame skirtingi. Ir kiekviena konfesija turi savo turtus, savo tradicijas, gali dovanoti savo turtus, jais dalintis. Tačiau tai galima tik kai yra taika, kai sugyvenama taikiai. O taika kuriama „skirtingumų chore“. Vienybė visuomet susideda iš skirtingumų.

Taika yra „darna“, tęsė popiežius Pranciškus, sakydamas religijų lyderiams, jog šiuo metu pasaulyje matome siekimą viską suvienodinti. Tai žudo žmoniją. Tai kultūrinė kolonizacija, tęsė popiežius. Todėl turime atsižvelgti į skirtingumus, t.y. etninius, religinius, tautinius. Remiantis šiais skirtingumais einama į dialogą. Jie mums leidžia kaip broliams mokytis vieniems iš kitų. Būdami broliai jūs galite padėti sukurti gerovę šiame krašte, kuris taip pat geografiškai yra labai turtingas skirtingumais. Nebijokime skirtingumų. Vienas yra mūsų Tėvas. Esame broliai. Išlikime kaip broliai. O jei savo tarpe diskutuojame, tai darykime kaip broliai, kurie tuojau vėl susitaiko. Kurie vėl tampa broliais. Manau, tai vienintelis būdas taikai kurti. Kurkite taiką. Skirtingumai yra taikos turtas. Neleiskite, kad suvienodintų kultūros kolonizavimas, sakė religijų lyderiams Šventasis Tėvas.

Tai buvo nevienintelis kelionės Mianmare programoje numatytas susitikimas su religijų atstovais. Trečiadienį Šventasis Tėvas susitiks su Aukščiausiosios Mianmaro Budistų tarybos nariais. Tarybos užduotis, užtikrinti vienuolinių priesakų laikymąsi, pagal budistinių normų kodeksą „Vinaya“, antra vertus prižiūrėti, kad vienuoliai nesikištų į pasaulietinius reikalaus. Mianmare gyvena maždaug pusė milijono Sangha, t.y. budistų vienuolių ir apie 60 000 budisčių vienuolių. Popiežiaus susitikimas su Aukščiausiosios Mianmaro Budistų tarybos nariais įvyks Kaba Aye Centre, kuris yra viena iš svarbiausių budistų šventyklų visame pietryčių Azijos regione. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.