2017-11-27 17:11:00

Ukraina minėjo „Holodomoro“ sukaktį


Šeštadienį Ukrainoje buvo minima „Holodomoro“ – didžiojo bado atminimo diena. Prieš 85 metus sovietų valdžia išprovokavo didžiulį badą, nuo kurio per dvejus metus, 1932-33, mirė iki dešimties milijonų žmonių.

Nors kai kas šią tragediją bando aiškinti kaip šalutinę nevykusios sovietų ekonominės politikos pasekmę, ukrainiečiai yra įsitikinę, kad bado krizė buvo sąmoningai sukurstytas genocidas, kerštas už nepriklausomybės siekimą. „Holodomoras – kreštas už laisvę“ – tokia buvo šiemetinės mirusių milijonų žmonių atminimo dienos tema.

Šeštadienį Kijeve vykusiuose pagrindiniuose minėjimuose dalyvavo Ukrainos prezidentas ir premjeras, taip pat katalikų ir ortodoksų atstovai. Tarp iškilmingo minėjimo dalyvių buvo ir graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Visoje Ukrainoje aukų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, malda, bažnyčiose, aikštėse ir namų languose uždegtomis žvakėmis.

Taip pat ir Lotynų apeigų katalikų vyskupai šia proga paskelbė laišką, kuriame kviesdami melstis už prieš aštuonis su puse dešimtmečio įvykusios tragedijos aukas, ragina su meile ir pagarba vieni kitiems kurti taikią Ukrainos ateitį. „Su nuolankumu ir dėkingumu valgykime kasdieninę duoną, sąžiningai dirbkime ir siekime mūsų šeimų ir tėvynė gerovės, dalinkimės duona su visais, kam šiandien jos trūksta“.

Sekmadienio vidudienį Ukrainos tragediją paminėjo ir popiežius Pranciškus. Kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje buvusius ukrainiečius ir į visus šalies gyventojus, paminėjęs Stalino režimo išprovokuotą badą, nuo kurio mirė milijonai žmonių, popiežius sakė: „Meldžiuosi už Ukrainą, kad tikėjimo jėga padėtų pagydyti praeities žaizdas ir eiti taikos keliu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.