2017-11-27 17:06:00

Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą


Šeštadienį Minske buvo pristatytas Naujojo Testamento vertimas į baltarusių kalbą. Pirmas visų Naujojo Testamento knygų vertimo pristatymas buvo vienas pagrindinių momentų Minske vykusio simpoziumo, skirto Pranciškaus Skorinos pirmojo Biblijos leidimo rusėnų kalba 500 metų sukakčiai. Šešioliktojo amžiaus humanistas ir spaustuvininkas, Vilniuje ir Prahoje leidęs knygas rusėnų kalba, laikomas baltarusių raštijos pradininku.

Minske vykusiame simpoziume kartu su katalikais, dalyvavo taip pat ortodoksų ir baltarusių pasaulietiškosios inteligentijos atstovai. Susitikime dalyvavęs apaštališkasis nuncijus arkivysk. Gabor Pinter sakė, kad Naujojo Testamento vertimas yra akivaizdus ženklas, liudijantis apie katalikų bendruomenė gyvybingumą ir jos vystymąsi. Ta pačia proga kalbėjęs Minsko arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz priminė kokia sunkiai pasiekiama brangenybė buvo Biblija sovietinių persekiojimų metais. Šiandien ji pagaliau gali pasiekti visus, padėti žmonėms būti sąmoningais  tikinčiųjų bendruomenės nariais.

Naujas viso Šventojo Rašto vertimas į šiuolaikinę baltarusių kalbą buvo pradėtas atgavus religijos laisvę, po 1990 m. Naujojo Testamento vertimas jau išleistas ir pristatytas šeštadienį. Senasis Testamentas dar verčiamas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.