2017-11-25 12:23:00

Popiežiaus užuojauta Egiptui


Popiežius liūdi su visa egiptiečių tauta, sukrėsta nežmoniško teroristinio pasikėsinimo į mečetėje besimeldžiančius tikinčiuosius, penktadienį įvykdyto Sinajaus šiaurėje, sakoma jau penktadienio vakarą popiežiaus vardu į Egiptą pasiųstoje užuojautos telegramoje. Šią skausmo ir gedulo valandą reikšdamas solidarumą su visai egiptiečiais, popiežius paveda Gailestingajam Dievui visas aukas, meldžia palaiminimo ir paguodos jų šeimoms, taip pat sužeistiesiems. Popiežius griežtai smerkia brutalų smurtą, nukreiptą prieš nekaltus beginklius žmones, susirinkusius melstis, prašo Dievą, kad paskatintų visų kietaširdžių atsivertimą, idant jie atsisakytų tiek daug kančių sukeliančio smurto ir rinktųsi taikos kelią.

Penktadienio vakarą Egipto valdžios paskelbtais duomenimis sprogimuose mečetėje ir aplink ją žuvo 235 žmonės ir 109 buvo sužeisti. Šeštadienį pranešama, kad žuvusiųjų skaičius viršijo tris šimtus, kad tarp jų yra trys dešimtys vaikų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.