2017-11-25 15:08:00

Popiežius: kuo greičiau teįsigalioja nauja santuokos bylų tvarka


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su kasmet Romos Rotos tribunolo rengiamų kursų dalyviais – bažnytinių teismų teisėjais ir darbuotojais, kunigais ir pasauliečiais. Šiemet kursų tema buvo popiežiaus Pranciškaus neseniai paskelbtais dviem juridiniais aktais (motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ ir „Mitis et misericors Iesus“) reformuota santuokos bylų bažnytiniuose teisimuose procedūra, ypač įvestas vadinamasis „trumpesnis procesas“. Tais atvejais kai santuokos negaliojimas akivaizdus, vietos vyskupui suteikta teisė pačiam ištirti santuokos negaliojimo atvejį ir priimti sprendimą.

Šeštadienio audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius patikslino kai kuriuos esminius dalykus, kuriais turi vadovautis vadinamasis „trumpesnis procesas“. Šiame procese vienintelis teisėjas yra vietinei Bažnyčiai vadovaujantis vyskupas. Teisėjo galia glūdi jam suteiktoje sielovadinėje misoje. „Trumpesnis procesas“ taip pat nėra opcija, kurią vyskupas gali rinktis arba nesirinkti, bet yra pareiga, tekanti iš jo konsekracijos ir jam suteiktos misijos. Jam priklauso kompetencija visose trijose „trupesniojo proceso“ fazėse – jis bylą pradeda, jis tiria, ir jis priima sprendimą. Tirti bylą vyskupui padeda teisėjas arba kitas teismo narys, dalyvaujant ir santuokinio ryšio gynėjui. Jei vyskupas  savo vyskupijoje neturi kompetentingų pagalbininkų, gali kreiptis pagalbos į kitą vyskupą. „Trumpesnis procesas“ turi užsibaigti per vieną sesiją. „Trumpesnis procesas“ negali būti perduotas tarpdieceziniam tribunolui, nes tai prieštarautų vyskupo kaip savo bendruomenės tėvo, galvos ir teisėjo pašaukimui.

Šeštadienio ryto audiencijos metu popiežius priminė, kad santuokos bylų procedūros reforma yra šeimai skirtų dviejų Vyskupų Sinodo  asamblėjų rezultatas. Ragindamas kuo greičiau visose vyskupijose įgyvendinti šią reformą, popiežius teisėjus ir teismų darbuotojus prašė įsijausti į padėtį žmonių, kurie dažnai kentėdami ir vieniši laukia, kad bažnytinis teisingumas padėtų jiems atgauti sąžinės ramybę ir suprasti koks yra Dievo valios atsakas į jų troškimą priimti Eucharistiją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.