2017-11-24 14:25:00

Popiežiaus žinia Taikos dienai. Migracija – ne grėsmė, bet naujos galimybės


Žiūrėti į migracijos reiškinį su viltimi, suvokti jį ne kaip grėsmę, bet kaip naujas galimybes, - ragina popiežius Pranciškus savo žinioje būsimai Pasaulinei taikos dienai, kuri, kaip kasmet, bus minima sausio 1-ąją, Naujųjų metų ir Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės dieną. Popiežiaus žinios tema: „Migrantai ir pabėgėliai – taikos siekiantys vyrai ir moterys“. Būsimai Pasaulinei taikos dienai skirta popiežiaus žinia buvo pristatyta penktadienio rytą Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje.

Popiežius primena, kad migrantų skaičius visame pasaulyje šiandien siekia 250 milijonų, o pabėgėlių, tai yra žmonių, kurie gelbėdami savo gyvybes buvo priversti pasitraukti iš karų ir konfliktų zonų, yra 22 milijonai. Jie trokšta susirasti pasaulyje vietą, kurioje galėtų saugiai gyventi. Dažnai jie ryžtasi leistis į ilgas, desperatiškas keliones, kęsti vargus, kentėti, rizikuoti gyvybe.

Popiežius ragina pasaulio valstybių bendruomenę į migracijos reiškinį reaguoti „su išminties dorybe“, tai yra migruojančių žmonių atžvilgiu taikyti tokias priemones, kurios gerbtų jų žmogiškąjį orumą ir kad harmoningas integravimas tarnautų ir migrantų, ir juos priimančių visuomenių pažangai.

Popiežiaus žinioje atkreiptas dėmesys į dažną priešiškumą migrantams. Kai kur yra labai plačiai paplitusi prieš migrantus nukreipta retorika. Sakoma, kad migrantai kelia pavojų nacionaliniam saugumui, kad labai daug kainuoja jų išlaikymas. Pasak popiežiaus, kas užsiima tokia retorika, niekina migrantų žmogiškąjį orumą, netarnauja taikai, bet kursto rasinę diskriminaciją ir ksenofobiją. Į šį pavojingą reiškinį turėtų atkreipti dermą dėmesį tie, kam rūpi visų žmonių gerovė.

Popiežius taip pat primena tikėjimo įkvėptą požiūrį į migracijos reiškinį ir į migruojančius žmones. Visi esame vienos žmonių šeimos nariai. Jei visada tai atsimintume, tuomet kiekvienas susitikimas su migrantu taptų proga kurti tarpusavio supratimą ir taiką. Tuomet taip pat suvoktume, kad migrantai atvyksta pas mus ne tuščiomis rankomis, bet kartu su savo kultūrinėmis vertybėmis atsineša taip pat savo drąsą, gabumus, energiją ir viltį, kad atvykdami jie praturtina juos priimančias visuomenes.

Popiežiaus žinioje taip pat paminėtos ateinantiems metams Jungtinių Tautų Organizacijos numatytos iniciatyvos migrantų labui – globalinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reglamentuotos migracijos bei politinių ir praktinių siūlymų dokumentas. Popiežius linki, kad šie du tarptautiniai instrumentai būtų įkvėpti gailestingumo, toliaregiškumo ir drąsos, kad padėdami spręsti migracijos problemas, jie pasitarnautų taikos kūrimui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.