2017-11-22 17:01:00

Ferenc pápa szerdai katekézise: a szentmise Krisztus húsvéti titkának emlékezete


Ferenc pápa a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatása során katekézisében a szentmisét, mint Krisztus húsvéti titkának emlékezetét elemezte. Ez az emlékezet Krisztusnak a halál és a bűn felett aratott győzelme részesévé tesz bennünket, ami megadja életünk értelmét.

A szentmise Jézus húsvétjának, az ő „átvonulásának” az emlékezete

Az emlékezet bibliai értelme nem csupán a múltbeli események emlékét jelenti, hanem bizonyos módon azokat jelenvalóvá teszi. Ahogy Izrael saját egyiptomi szabadulását értelmezi: a Húsvét ünneplése során a hívők emlékezete jelenvalóvá teszi az eseményt. Jézus Krisztus halála, feltámadása és mennybemenetele által teljessé tette a Húsvétot. A szentmise így Jézus húsvétjának, az ő „átvonulásának” az emlékezete, amit értünk cselekedett, hogy kimentsen bennünket a bűn szolgaságából és az örök élet ígéretének a földjére vigyen minket – emelte ki a pápa.    

Az oltár keresztáldozatában megváltásunk műve folytatódik       

Az Eucharisztia az Isten üdvözítő tervének a csúcsára vezet bennünket: Jézus Krisztus a kenyértörés által ránk árasztja irgalmát és szeretetét, ahogy tette azt a kereszten, hogy ezáltal megújítsa a szívünket, életünket, az egymással és a vele való kapcsolatunkat. A pápa a Lumen Gentium zsinati dokumentumot idézte: „Valahányszor az oltáron bemutatjuk a keresztáldozatot, melyben "Krisztus, a mi húsvéti bárányunk föláldoztatott" (1Kor 5,7), megváltásunk műve folytatódik” (LG 3).

A szentmisében Jézussal együtt vagyunk, Ő él bennünk, mi pedig Őbenne

A szentmisén való részvétel által belépünk a Feltámadott győzelmébe – folytatta a pápa –, a Szentlélek az isteni élet részesévé tesz minket, Krisztus pedig arra indít, hogy vele együtt csináljuk mi is a Húsvétot. A szentmisében Jézussal együtt vagyunk, Ő él bennünk, mi pedig őbenne, ahogy Pál tanítja: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2,19). Vére ugyanis megszabadít minket a fizikai haláltól és a halál félelmétől, de a lelki haláltól is, amelybe bűneink által esünk. Ekkor az életünk nyugtalanná válik, elveszti a szépségét és jelentőségét, elhervad – hangsúlyozta a pápa.

A szentmisében Jézus a győzelmes, húsvéti szeretetét közli velünk

Krisztus, az élet teljessége azonban visszaadja az élet értelmét, mert a halállal szemközt azt örökké megsemmisítette, ahogy a negyedik misekánonban imádkozzuk: „Feltámadásával legyőzte a halált és újjáteremtette az életet”. Krisztus Húsvétja végleges győzelem a halál fölött, mert ő saját halálát a szeretet legfőbb cselekedetévé alakította. A szentmisében ezt a győzelmes, húsvéti szeretet közli velünk. Ha hittel fogadjuk, akkor mi is teljesen szeretni tudjuk az Istent és felebarátunkat.

Amikor szentmisére megyünk, mintha képzeletben a Kálváriára mennénk

Ha Krisztus szeretete bennünk van, akkor azt továbbadhatom a másiknak, azzal a benső bizonyossággal, hogy ha a másik meg is sebesítene, nem halnék meg, mert különben védekeznem kellene. A vértanúk életüket adták abban a bizonyosságban, hogy Krisztus legyőzte a halált. Mi csak akkor tudjuk önmagunkat odaadni, félelem nélkül, ha már megtapasztaltuk Krisztusnak ezt a szabadító erejét. Ez tehát a szentmise, foglalta össze tanítását a pápa: belépni Krisztus szenvedésébe, halálába és feltámadásába. Amikor szentmisére megyünk, mintha képzeletben a Kálváriára mennénk, de tudva, hogy Jézus ott van. Biztosan csendben és sírva állunk meg ott, de ugyanakkor a megváltottak örömével is, mert ott Jézus életét adja értem - fejezte be katekézisét Ferenc pápa.  

(vl)

   

 
All the contents on this site are copyrighted ©.