2017-11-21 15:46:00

Vatikano Valstybės sekretoriate įkurtas Trečiasis skyrius


Popiežius Pranciškus Vatikano Valstybės sekretoriate įsteigė Trečiąjį skyrių, kuris tvarkys Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus. Vykdydamas savo funkcijas Trečiasis skyrius bendradarbiaus su kitais dviem skyriais – Bendrųjų reikalų, kurio kompetencijoje yra bažnytiniai reikalai ir Santykių su valstybės skyriumi, tačiau bus nuo jų nepriklausomas.

Trečiojo skyriaus kompetencijos sferoje bus tik diplomatinio personalo reikalai – kandidatų į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą atranka, jų pradinė formacija, prieš priimant į tarnybą, ir vėliau nuolatinė formacija, gyvenimo ir darbo sąlygos, paaukštinimai pareigose, atostogos ir kita.

Lig šiol Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus tvarkė Delegatas apaštališkosioms nunciatūroms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.