2017-11-21 13:30:00

Pranciškaus žinia apie Marijos paprastą ir tyrą šypseną


Antradienį, Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimo proga popiežius Pranciškus Twitterio žinute kreipėsi į milijonus skaitmeninės bendruomenės narių, palinkėjo, kad užėjus gyvenimo sunkumams prisimintų Mergelę Mariją, pasikliautų jos globa ir būtų paguosti jos paprastos ir tyros šypsenos:

„Marijos paprasta ir tyra šypsena tebūna džiaugsmo šalinis kiekvienam iš mūsų kai iškyla gyvenimo sunkumai“, parašė antradienį Twitterio žinioje popiežius Pranciškus.

Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo tradicija remiasi pasakojimu iš pirmųjų krikščionybės amžių apie tai, kaip Marijos tėvai trijų metų mergaitę paaukojo Dievui. Pasak Bažnyčios tėvų, paaukojimo aktas reiškė, kad Marija pasiliko gyventi ir mokytis Jeruzalėje prie šventyklos, ten prabuvo iki dvyliktųjų amžiaus metų, kuomet įvyko didieji žmonijos istorijos slėpiniai, aprašyti Naujajame Testamente: Viešpaties Apreiškimas ir Dievo įsikūnijimas.

Bažnyčia moko, kad žmonijos atpirkimui reikėjo Mergelės Marijos sutikimo, o pagal tradiciją, kelią Marijos sutikimui ir Jėzaus pradėjimui Šventosios Dvasios veikimu parengė jos paaukojimas, kurį liturgija mini lapkričio 21 dieną.

*

Popiežiaus paskyros „Twitter“ tinkle sekėjų skaičius šiuo metu viršija 40 milijonų. Netrukus, gruodžio 12 dieną sukanka Popiežiaus paskyros penktosios metinės. Popiežiaus paskyrą inauguravo Benediktas XVI 2012 gruodžio 12 dieną. Kaip žinia, žinutes skelbia ne pats popiežius, o už tai atsakingas asmuo, tačiau pats Šventasis Tėvas nurodo žinutės turinį.

„Popiežius labai kruopščiai rūpinasi savo socialinių tinklų paskyromis, labai atidžiai peržiūri visas žinutes, kurios paskui yra paskelbiamos, pasakė Vatikano radijui mons. Dario Vigano, Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato prefektas. Būtent sekretoriatui pavesta administruoti  popiežius socialinių tinklų paskyras.

Šventojo Tėvo žinutės „Twitter“ tinkle skelbiamos devyniomis kalbomis. Per pastaruosius dvylika mėnesių popiežiaus paskyros sekėjų skaičius išaugo daugiau kaip devyniais milijonais. Popiežius bendrauja taip pat per Instagram tinklą, kur jo „vaizdo žinutes“ seka per penkis milijonus sekėjų. Popiežius Pranciškus inauguravo paskyrą per šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio ir Visuotinės Bažnyčios globėjo šventę, minėdamas savo pontifikato oficialios pradžios trečiąsias metines, 2016 metų kovo 19 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.