2017-11-21 15:38:00

Padėkos diena: JAV ganytojai priešinasi migrantų šeimų išskyrimo politikai


Šiaurės Amerikoje ketvirtadienį minimos Padėkos dienos sveikinime kardinolas Daniel DiNardo, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, pakvietė dėkoti Dievui už gausias malones, kuriomis džiaugiasi JAV gyventojai, tačiau paragino neužmiršti atstumtųjų: vargšų, ligonių, narkomanų, negimusiųjų, bedarbių, ir ypač – migrantų ir pabėgėlių.

Kardinolas sveikinimo laiške prisiminė krašto vyskupų susitikimą prieš savaitę Baltimorėje, kuriame visi ganytojai išsakė rūpestį dėl vyriausybės politikos, kokios, anot jo, dar neseniai niekas nebūtų įsivaizdavęs. Nuo jos nukenčia ypač jaunoji darbininkų ir studentų karta, („Dreamers“) t.y. atvykusieji į JAV kai buvo mažamečiai, tačiau kuriems dabar gresia deportavimas . Kardinolas patikino, kad tiek jam, tiek visiems krašto katalikų ganytojams ypač skaudu dėl migrantų iš Haičio, Salvadoro ir Hondūro: jiems yra suteiktas laikino prieglobsčio statusas dėl jų gimtines nuniokojusių stichinių nelaimių, tačiau dabar ir jų šeimoms iškilęs pavojus būti deportuotoms, nepaisant to, kad gimtinėse vis dar nesaugu.

Anot kardinolo DiNardo, Galvestono - Houstono arkivyskupo, tokios politikos bendras požymis yra kėsinimasis sugriauti šeimą. Tokia prieš silpniausias migrantų ir pabėgėlių šeimas nukreipta politika turi kuo greičiau liautis, į šiuos iššūkius reikia nedelsiant atsiliepti atitinkamais įstatymais, kurie užkirstų kelią laikinoms priemonėms, parašė kardinolas. Pasak jo, JAV katalikų vyskupai įsitikinę, kad svarbu skubiai parengti migracijos normų reformą, kuri leistų žmoniškai priimti pačius silpniausius gerbiant nacionalinį saugumą ir laiduojant teisinę valstybę.

JAV Bažnyčia jaučiasi dėkinga už migrantų ir pabėgėlių malonę ir jų įnašą į JAV nacionalinį gyvenimą, meldžiasi, kad šiuo metu grasinimus patiriančios šeimos nebus išsikirtos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.