2017-11-20 11:33:00

Pasaulinė vargstančiųjų diena Vilniuje ir Kaune


Pasaulinei vargstančiųjų dienai Lietuvoje sutapus su Gailestingumo Motinos atlaidų Aušros Vartuose Vilniuje užbaigimu, juose atkreiptas dėmesys, jog Gailestingoji Motina visų pirma yra vargstančiųjų Motina, ir jos širdyje esame vienas kitam broliai ir seserys. „Mūsų meilė turi būti praktiška ir konkreti. Visi galime mylėti labiau negu iki šiol – pats Jėzus padaugina mūsų meilės gestus“, – sakė prie atviro Aušros Vartų koplyčios lango iškilmėms vadovavęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Vargstančiųjų dieną vyskupai Vilniuje sėdo prie bendro pietų stalo su Vilniaus arkivyskupijos Carito socialinės pagalbos ir integracijos centro „Betanija" lankytojais.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas labai kvietė minėti Pasaulinę vargstančiųjų dieną Kauno arkivyskupijos bažnyčiose, melstis ir kitais būdais savo bendruomenėse atsiliepti į popiežiaus kvietimą parodyti meilę artimui konkrečiais darbais. Iš anksto buvo išplatintas paraginimas šio sekmadienio šv. Mišiose visiems drauge kalbėti specialią Visuotinę maldą už mūsų bendruomenių, šalies ir pasaulio vargstančius bei skurstančius, kad jiems būtų tinkamai pagelbėta maistu ir pastoge, švietimu, sveikatos priežiūra bei  dvasine pagalba.

Vargstančiųjų dienos proga lapkričio 19 d. vakare Kauno arkivyskupas artimui tarnaujančias organizacijas ir bendrijas Kaune bei arkivyskupijoje pakvietė į specialiai šiai progai skirtą susitikimą, kuris prasidėjo Eucharistijos šventimu Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Arkivyskupas vadovavo liturgijai, o patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas bei Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai.

„Jėzus buvo su vargstančiais. Jis ėjo prie luošo, prie aklojo, prie raupsuotojo, prie atstumtos moters, prie tų žmonių, kuriems reikėjo pagalbos, ir kalbėjo su jais susitapatindamas: Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte“, – sakė arkivyskupas  savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus Pranciškaus žinią ir jo mintį, jog tarnavimas vargstantiems buvo vienas pirmųjų krikščionių bendruomenės atpažinimo ženklų pasaulio scenoje. Pasak ganytojo, be pasitarnavimo kitam neįmanoma vadintis krikščionimi. Popiežius Pranciškus taip pat kalba apie žudantį abejingumą ir iškelia šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, kaip tarnauti kitiems peržengiant atsitolinimo, svetimumo slenkstį. Ši Pasaulinė vargšų diena ir skirta paskatinti jautrumui ir dėkoti vargstantiems – juk per juos prisiliečiame prie Jėzaus, prisiliečiame prie Dievo karalystės.

„Ačiū jums, kurie atsiliepėte į pakvietimą. Tai proga susitikti, padėkoti jums. Tai ir noras, kad daugiau bendradarbiautume, paskatintume vieni kitus“, – sakė vėliau konferencijų salėje arkivyskupas L. Virbalas, sveikindamas Kauno arkivyskupijos Caritą, ne vienus metus plėtojantį tarnystes Benamių dienos centre, „Sriubos“ valgykloje, VšĮ Vaiko gerovės institute, sergantiesiems epilepsija ir kitiems, gausius Kauno I dekanato parapijų Carito darbuotojus. Taip pat sveikino gausiai, su savanoriais, bendruomenių nariais atvykusius Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus, Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaune bendradarbius, Kauno ARKOS bendruomenę.

(pagal Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos pranešimą)
All the contents on this site are copyrighted ©.