2017-11-20 14:31:00

Pāvests: Nabagi ir ceļš uz debesīm, "pase uz paradīzi"


«Mums visiem ir nepieciešama Euharistiskā Maize un Vārds, jo visi esam nabagi. Mēs lūdzam pašu svarīgāko – Dieva mīlestību, kas piešķir mūsu dzīvei jēgu un dāvā mums  mūžīgo dzīvi», – Pirmās trūkumcietēju dienas Svētajā Misē teica pāvests. Šī diena ir Žēlsirdības jubilejas gada auglis. 19. novembrī Svētā Pētera bazilikā klātesoši bija vairāk nekā 4 tūkstoši nabadzīgu un slimu cilvēku no Itālijas un citām valstīm. Homīlijā pāvests skaidroja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par talentiem, kādus katrs no mums ir saņēmis pēc savām spējām.

Francisks uzsvēra, ka neviens nedrīkst uzskatīt sevi par nevajadzīgu, un neviens nav tik nabadzīgs, lai nespētu dalīties ar citiem. Mēs esam Dieva izvēlēti un svētīti. Dievs uztic mums īpašu misiju. Viņš, dāvājot mums savas dāvanas, aicina mūs būt atbildīgiem. Viens no Evaņģēlija fragmentā minētajiem kalpiem aizgāja un noslēpa saņemto talentu. Kungs viņu nosauca par ļauno un slinko kalpu, kura vaina bija nevēlēšanās darīt labu. Šis cilvēks neizdarīja neko, lai vairotu labumu. Francisks brīdināja, ka arī mēs varam tādi kļūt, ja leposimies ar to, ka esam labi un ka neesam izdarījuši neko sliktu. Taču ar sliktā nedarīšanu vien nepietiek. Dievs nav kontrolieris, kurš meklē tos, kas brauc «pa zaķi», bet vēlas uzticēt mums savus labumus.

«Dievam neuzticīgs ir tāds cilvēks, kurš cenšas slēpt un sargāt saņemtos dārgumus. Kā lasām līdzībā, tikai tas, kurš nopelna jaunus talentus, patiesi ir uzticīgs, jo viņš domā tāpat kā Dievs. Šāds cilvēks nestāv malā pasīvi. Viņš ir gatavs riskēt mīlestības dēļ, riskēt ar savu dzīvi citu labā. Viņš aizmirst tikai vienu lietu – gūt labumus sev. Šī ir vienīgā likumīgā nolaidība», – sacīja pāvests.

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka nolaidība, kas kļūst par vienaldzību, ir smags grēks pret trūkumcietējiem. Nepietiek paust savu sašutumu par pasaulē pastāvošo netaisnību. Dievs jautās vai esam darījuši labu, palīdzējuši citiem, dāvājuši kādam savu laiku, labu vārdu.

«Jēzus caur nabagu klauvē pie mūsu sirds un lūdz mūsu mīlestību, – sacīja pāvests. – Kad pārvaram vienaldzību un Jēzus vārdā steidzamies palīdzēt  saviem vismazākajiem brāļiem, tad kļūstam par labiem un uzticīgiem draugiem, ar kuriem Viņam labpatīk būt kopā.  Nabagi mums ir ceļš uz debesīm. Viņi mums ir sava veida pase uz paradīzi. Mūsu pienākums ir ne tikai dot maizi, bet arī dalīties ar viņiem savā ticībā. Derētu noliekties pār cilvēku, kas ir nabadzīgāks par mums. Tikai tas, ko darām no mīlestības, paliek mūžīgi, viss pārējais pāriet. Kas manā dzīvē ir vissvarīgākais?» – jautāja Francisks.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.