2017-11-19 13:06:00

Popiežius: Rūpinkimės vargstančiaisiais ne tik šiandien, bet visuomet


Sekmadienį, per vidudienio susitikimą su maldininkais, popiežius prašė, kad vargstantieji būtų krikščioniškų bendruomenių centre ne tik tokiais momentais, kaip kad šiandien, kai Romoje ir visose vyskupijos minima pirmoji Pasaulinė vargstančiųjų diena, o visuomet. Vargstantieji yra Evangelijos širdyje, juose mes susitinkame Jėzų, kuris kalba mums ir mus ragina per jų kentėjimus ir poreikius.

Šventasis Tėvas taip pat prisiminė Detroite JAV šeštadienį palaimintuoju paskelbtą kapucinų kunigą vienuolį Pranciškų Solanusą. Jis buvo nuolankus ir ištikimas Kristaus mokinys, sakė popiežius, jis ypatingai pasižymėjo nenuilstančia tarnyste vargstantiesiems. Jo liudijimas tepadeda kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams džiaugsmingai išgyventi ryšį tarp Evangelijos skelbimo ir meilės vargstantiesiems.

Popiežius patikino, jog šią dieną nori ypatingu būdu prisiminti visus žemės gyventojus, skausmingai patiriančius skurdą dėl karų ir konfliktų. Todėl kartoju karštą prašymą, sakė popiežius Pranciškus, kad tarptautinė bendruomenė visomis pastangomis siektų taikos, ypač Artimuosiuose Rytuose. Šventasis Tėvas pridūrė, kad jis ypač prisimena brangią libaniečių tautą ir meldžiasi už krašto stabilumą, kad ji ir toliau galėtų būti pagarbos ir sugyvenimo „žinia“ regionui ir visam pasauliui.

Lapkričio 19-ąją minima JT įvesta Kelių eismo įvykių aukų atminimo diena. Popiežius ragino viešąsias institucijas labiau rūpintis prevencija, taip pat ragino vairuotojus, kad būtų atsargūs ir gerbtų taisykles, kaip pirmą savęs ir kitų apsaugojimo formą.

Šventasis Tėvas taip pat prisiminė dingusio Argentinos karinio povandeninio laivo įgulą, užtikrino savo maldą už įgulos narius. Pasak Argentinos karo laivyno atstovų, ryšys su A.R.A. „San Juan“ ekipažu nutrūko praėjusį trečiadienį, povandeniniam laivui išplaukus į Ramųjį vandenyną Argentinos pietuose. Kardinolas Pietro Parolin šeštadienį pasiųstoje žinioje Argentinos karo ordinarui vyskupui Santiago Olivera užtikrino, kad popiežius ypatingai susirūpinęs 44 įgulos jūreivių likimu, meldžiasi už juos ir yra artimas dingusiųjų artimiesiems ir povandeninio laivo ieškantiems Ginkluotųjų ir civilinių institucijų pajėgų darbuotojams.

Prieš Viešpaties Angelo maldą ir palaiminimą, popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinį apie Dievo mums suteiktus talentus, t.y. jo dovanas. Jėzus liudija Tėvo dosnumą ir rūpestį mumis daugeliu būdų: savo žodžiu, veiksmais, svetingumu visiems, ypač nusidėjėliams, mažiesiems ir vargstantiesiems. Tai mums priminė pirmoji Pasaulinė vargstančiųjų diena. Jėzus tai liudija taip pat perspėjimais, kad neiššvaistytume savo gyvenimo. Tai ženklas, jog Dievas mus gerbia, o šis žinojimas padeda būti atsakingais kiekviename veiksme. Todėl palyginimas apie talentus yra raginimas būti atsakingais ir ištikimais, kad galėtume vis iš naujo žengti naujais keliais, tačiau neužkasdami gauto talento, t.y. dovanų, kurias Dievas mums davė ir už kurias pareikalaus ataskaitos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.