2017-11-19 14:19:00

Popiežius Pranciškus pietavo kartu su vargstančiaisiais


Sekmadienį popiežius Pranciškus pietavo su vargstančiais, katalikiškų šalpos organizacijų globojamais žmonėmis iš Romos, Italijos, taip pat ir kitų šalių, prieš tai dalyvavusiais Šv. Petro bazilikoje pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga aukotose Mišiose. Prie Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje padengtų stalų susėdo apie pusantro tūkstančio žmonių. „Sveiki atvykę – kreipėsi į juos popiežius Pranciškus. Visi kartu pasiruoškime šiam momentui, kiekvieno mūsų širdis tebūna kupina geros valios ir draugiškumo kitiems, dalykimės maistu, linkėdami gero vieni kitiems. Viešpats tepalaimina mus, tepalaimina šį maistą, tepalaimina tuos, ką jį pagamino, tepalaimina mus visus, mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų troškimus, mūsų gyvenimus, teduoda mums sveikatos ir jėgų“.
All the contents on this site are copyrighted ©.