2017-11-19 10:30:00

Pal. Solanus moko per vargstančiuosius atrasti kelią į dieviškos šviesos spindesį


Detroito „Ford Field“ stadionas, amerikiečių futbolo lygos, krepšinio ir kitų sporto žaidynių, kaip ir koncertų vieta, talpinantis per 70 000 žmonių, pirmą kartą atvėrė vartus beatifikacijos ceremonijai. Šeštadienį stadione į Altorių garbę buvo iškeltas vienas žinomiausių JAV Katalikų Bažnyčios vienuolių, 1957 metais miręs kapucinas t. Solanus. Kaip šešioliktajame amžiuje gyvenęs bendravardis pranciškonas šv. Pranciškus Solanus, amerikietis kapucinas buvo smuikininkas. Kilęs iš airių migrantų šeimos, kapucinas tėvas Pranciškus Solanus Casey, mėgdavęs laisvalaikiu groti ir dainuoti airiškas balades savo broliams vienuoliams.

Pranciškus Solanus Casey gimė Viskonsino valstijos miestelyje Oak Grove 1870 metais. Vaikystėje išgyventa liga paveikė jo balso stygas, amžininkai paliudijo, jog turėjo nemaloniai šiurkštų balsą ir vienuoliai nemėgdavę jo dainavimo, tuomet kapucinas nueidavęs groti „kitai“ publikai: vienas priešais tabernakulį vienuolyno koplyčioje. Ne kartą jį broliai rasdavo naktį klūpantį, giliai besimeldžiantį koplyčioje. Plačiojoje visuomenėje t. Solanus garsėjo kaip sielų gydytojas ir gilaus tikėjimo žmogus, skyręs ypatingai dideles pastangas ligonių dvasinei gerovei.

T. Pranciškaus Solanuso Casey beatifikacija yra istorinis įvykis Detroito katalikų vyskupijai, kapucinų ordinui ir Bažnyčiai JAV. Jis yra antras JAV gimęs palaimintais po pal. Stanley Rotherio, kuris palaimintuoju buvo paskelbtas šių metų rugsėjo 23 dieną kaip kankinys, nužudytas iš neapykantos tikėjimui Gvatemaloje. Tuo tarpu Pranciškus Solanus Casey pasiekė šventumą JAV, kasdien kopdamas šventumo laiptais iki pat susitikimo Dievu meilės darbais, skirtais labiausiai stokojantiems broliams. Jam kiti, ypač vargstantieji, nebuvo kliūtis ar našta tobulybės kelyje, o kelias į dieviškos šviesos spindesį. Šiais žodžiais naują palaimintąjį apibūdino Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, kuris šeštadienį vadovavo beatifikacijos ceremonijai Detroito „Ford Field“ stadione.

Pasak kard. Angelo Amato, t. Pranciškus Solanus Casey gyveno tikėjimu, leidusiu broliškai atsiverti visiems, neįpriklausomai nuo religijos ar rasės. Jo patarimų prašydavę žydų rabinai ir mažiausiai šešiolikos protestantiškų bendruomenių pastoriai. Palaimintojo numylėtiniai buvo vargstantieji, ligoniai, atskirtieji ir benamiai. Kapucinų tėvas pasninkaudavo, kad pamaitintų išalkusį, skirdavo valandų valandas jo patarimų prašantiesiems. Jei ieškodavo jam bepietaujant, nedvejodamas pakildavo nuo stalo sakydamas: „maistas ne svarbesnis už pagalbą kitam“.

Popiežius Pranciškus, iškeldamas amerikietį kapuciną t. Pranciškų Solanusą Casey į palaimintuosius jį iškėlė visai Bažnyčiai kaip ištikimą Kristaus mokinį ir gerąjį ganytoją. Šiandien mūsų visuomenei labai reikia t. Solanuso gyvenimo pavyzdžio, pasakė Vatikano radijui kardinolas Angelo Amato. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.