2017-11-18 10:23:00

Tėve mūsų, „nevesk mūsų į pagundą“, ar „neleisk, kad būtume gundomi“


Prancūzijos katalikai nuo Pirmojo Advento sekmadienio kalbės „Tėve mūsų“ maldą ne taip, kaip išmokė jų tėvai ir protėviai: maldos pabaigoje daugiau nebus prašomą Dievo Tėvo „nevesk mūsų į pagundą“; naujas maldos tekstas skambės taip: „neleisk, kad būtume gundomi“. Potvarkis, kurį paskelbė Prancūzijos vyskupų liturginė komisija, nurodė naują formulę nuo naujųjų liturginių metų pradžios naudoti visose viešose apeigose. Pasak komisijos pirmininko, Grenoblio arkivysk. Guy de Kerimel, ligšiolinis vertimas nebuvo neteisingas Biblijos teksto aiškinimo, t.y. egzegezės atžvilgiu, tačiau galėjo likti tikinčiųjų nesuprastas. Mat maldoje, kurios Jėzus išmokė savo mokinius, prašoma Dievo Tėvo, kad būtume išlaisvinti iš gundymų, vedančių į nuodėmę ir į tam tikros rūšies vergystę. Anot arkivyskupo Kerimelio, krikščionims suteikiama proga „susigrąžinti“ maldą, kurios Jėzus mus išmokė“. Teksto pakeitimą Prancūzijos vyskupai palydėjo nauju leidiniu apie maldą „Tėve mūsų“ pavadintu „Atnaujintas žvilgsnis į „Tėve mūsų“ maldą“. Toks pat vertimo pakeitimas buvo įvestas pernai per Sekmines kituose prancūzų kalbos kraštuose, Belgijoje ir Benine. Nauja formulė bus įvesta taip pat visose ekumeninėse apeigose, pagal Prancūzijos Bažnyčių tarybos rekomendaciją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.