2017-11-18 17:24:00

Popiežius: Ne viskas kas yra techniškai įmanoma, yra ir etiškai priimtina


Trys didieji principai, kurie gali padėti plėtoti mokslo ir tikėjimo dialogą – tai žmogaus asmens centriškumas, visuotinė žemės gėrybių paskirtis ir principas, pagal kurį ne viskas kas yra techniškai įmanoma, yra ir etiškai priimtina. Tai pabrėžė popiežius Pranciškus šeštadienį priimdamas Popiežiškosios kultūros tarybos plenarinio posėdžio dalyvius. Šiemetinis jų posėdis kaip tik ir buvo skirtas medicinos, genetikos pažangos, autonominių mašinų ir dirbtinio intelekto projektų vystymo antropologiniams aspektams. „Antropologija, - sakė popiežius, - tai mūsų savivokos plotmė. Šioje plotmėje mes kuriame sąvokas ir priimame egzistencinius bei etinius sprendimus“. Tad pats svarbiausias ir patikimiausias pažangos matas visada turi būti žmogaus gerovė.

„Turime būti dėkingi mokslo žmonėms už jų pastangas ir pasiryžimą siekti žmonijos gerovės. Tokio mokslo įvertinimo, kurį praeityje ne visada sugebėdavome pakankamai aiškiai išsakyti, pagrindas yra Dievo planas, Dievo, kuris mus išsirinko prieš pasaulio sukūrimą ir kuris mums patikėjo saugoti visą kūriniją. Kadangi žmogų Dievas iš meilės sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, žmogus savo veikloje turi vadovauti meilės ir neatlyginamo tarnavimo, o ne galios ir savivalės logika“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.