2017-11-18 16:04:00

Įteiktos šiemetinės Ratzingerio premijos


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė tris šiemetinės Josepho Ratzingerio – popiežiaus Benedikto XVI fondo premijos laureatus ir įteikė jiems apdovanojimus. Jau prieš porą mėnesių vykusio Fondo valdybos posėdžio metu buvo išrinkti trys šiemetinės premijos laureatai: vokietis liuteronų teologas Theodor Dieter, vokietis katalikų teologas kun. Karl Heinz Menke ir estų kilmės kompozitorius Arvo Pärt. Penktadienį laureatai aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI. Ir penktadienio susitikime su popiežiumi emeritu dalyvavo, ir šeštadienio audiencijoje premijos laureatus pristatė Josepho Ratzingerio – popiežiaus Benedikto XVI fondo valdybos pirmininkas t. Federico Lombardi SJ.

„Josephas Ratzingeris tebėra mokytojas, pašnekovas ir bičiulis visiems kas naudoja savo intelektinius gabumus atsiliepdami į pašaukimą ieškoti tiesos“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus pagerbė savo pirmtaką, Popiežių emeritą, Vatikano rūmų Popiežiaus Klemenso salėje vykusio premijų įteikimo metu. Pasak popiežius Pranciškaus, pašaukimas ieškoti Dievo tiesos ir jai tarnauti reiškia ir būtinumą suprasti, kad Dievo tiesos ieškotojai neturi būti solistai, kad šios tiesos paieškos turi būti simfoninės, kad būtinas bendradarbiavimas ir harmoningas dalijimasis.

„Su meile kreipiuosi ir į Popiežių Emeritą, - sakė Pranciškus. Jūsų malda ir jūsų kuklus ir drąsinantis artumas palydi mūsų bendrą kelionę; jūsų darbai ir mokymas yra gyvas ir brangus palikimas Bažnyčiai ir mūsų tarnystei“.

Premijų įteikimas užbaigtas atliekamu Arvo Pärt kūriniu – „Tėve mūsų“ malda.

Vatikano Josepho Ratzinegrio – Benedikto XVI fondas buvo įsteigtas 2010 m. ir jo tikslas remti Popiežiaus emerito mokymo ir, bendrai, teologijos studijas. Fondo statutas numato kelias iniciatyvų rūšis: paramą mokslininkams, stipendijas doktorantams, susitikimų, konferencijų organizavimą ir publikacijų finansavimą. Atskira specifinė fondo veiklos sritis – kasmetinės premijos, ypatingai pasižymėjusiems Josepho Ratzingerio palikimo puoselėtojams.

Premijas skiria popiežius Pranciškus, atsižvelgdamas į penkių asmenų komiteto siūlymus. Premijos komitetą šiuo metu sudaro trys Kurijos kardinolai – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Angelo Amato, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas Kurt Koch ir Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas Gianfranco Ravasi bei neseniai paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas  arkivysk. Luis Francisco Ladaria Ferrer, o taip pat Regensburgo vyskupas Rudolf Voderholzer. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.