2017-11-17 09:59:00

Interjú Fedeles Tamás történésszel a legújabb vatikáni magyar kutatásokról


"Magyarország és a Római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a XXI. században" - ezt a címet viseli a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat 15. kötete, amelyet a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének oktatója, Fedeles Tamás mutatott be a Vatikáni Rádióban.

A 2017. július elsejétől induló új vállalkozás, a PPKE-MTA-Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport programadó kötetének három szerkesztője Tusor Péter, Szovák Kornél és Fedeles Tamás. A  könyv a 2016 augusztusában, Pécsett rendezett IV. nemzetközi hungarológiai kongresszuson elhangzott előadások írott anyagát tartalmazza. A 15 tanulmány a XV. századtól a XX. század derekáig tárgyal történeti témákat. A szerzők között találjuk egyebek mellett Tóth Tamást, a Pápai Magyar Intézet rektorát, Gárdonyi Mátét, Kruppa Tamást, Nemes Gábort, Kanász Viktort.

Fedeles Tamás saját kutatási területéről is beszélt a hallgatóknak: egy XIV. századi pápai adószedő tevékenységét elemzi a tanulmánykötetben. Ezen keresztül igyekszik bemutatni a munkaszervezés folyamatát, vagyis azt, hogy a központ és a periféria hogyan tartotta a kapcsolatokat egymással abban az időben (Avignon és a Kárpát-medence vonatkozásában). A történész jelenleg is kutat a Vatikáni Titkos Levéltárban. A Camera Apostolica fondjához tartozó Libri formatarum 14 kötetes sorozatát tanulmányozza, amely egy bő névsort tartalmaz a nyugati kereszténység területéről Rómába érkező, és a Római Kúriánál az egyházi rendek felvételét kérő személyekről. Ennek érdekessége, hogy a kutatások nyomán árnyaltabb képet kaphatunk a reformáció korabeli katolikus alsópapságról.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.