2017-11-16 12:52:00

Påven till COP23:Perverst med uppgivenhet inför klimatförändringar


Påven Franciskus sände ett budskap till FN:s möte om klimatförändringar COP23 som pågår 6-17 november i Bonn.

Påven skriver om Parisavtalet som togs för mindre än två år sedan och som är en strategi för att motarbeta klimatförändringar, ett av vår mänsklighets mest oroande fenomen.

Samarbete

“Ni är i dessa dagar samlade i Bonn för att gå vidare i en mycket viktig andra fas i Parisavtalet: processen för definiering och skapande av guidelinjer, regler och institutionella mekanismer så att de verkligen blir effektiva och kan bidra till att uppnå de omfattande mål som det föreslår. På en sådan väg är det nödvändigt att upprätthålla en hög grad av samarbetsvilja.”

Påven understryker att många ansträngningar för att söka konkreta lösningar på miljökrisen har visat sig vara ineffektiva och man förnekar problemen och blir likgiltiga och litar blint på tekniska lösningar (jfr Ls 14, Lovad vare du, Veritas förlag).  

Perverst att falla i förnekelse, likgiltighet, uppgivenhet och förtroende för otillräckliga lösningar

“Vi måste undvika att falla i dessa fyra perversa inställningar, som säkerligen inte hjälper till i ett ärligt forskande och en sann dialog och ett givande framtidsbyggande av vår planet: förnekelse, likgiltighet, uppgivenhet och förtroende för otillräckliga lösningar”.

Sprid ansvarsfullt samvete

Påven anser att det ter sig allt tydligare att man måste uppmärksamma detta i utbildningar och livsstilar som präglas av en integrerad ekologi . ”Det handlar rent konkret om att sprida ett ’ansvarsfullt samvete’ gentemot vårt gemensamma hem genom allas bidrag”.

Påven avslutar sitt budskap med att han hoppas att man nu tar riktigt effektiva beslut för att motverka klimatförändringar och samtidigt motverkar fattigdom och främjar en sann mänsklig integrerad utveckling. “I detta engagemang stöds ni av den Högstes allvetande försyn”.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.