2017-11-16 09:34:00

Džakartoje 2018-ieji paskelbti Vienybės metais


Džakartos vyskupijos tikintiesiems 2018-ieji bus Vienybės metais, skelbia agentūra “Fides”, cituodama arkivyskupo Ignatiuso Suharyo pranešimą. “Džakartos Bažnyčia trokšta būti Evangelijos džiaugsmo nešėja, kurti Dievo Karalystę, įgyvendindama Pankasilos principus (statutas, kuriuo remiasi sugyvenimas ir santarvė šalyje), gerbdama žmogaus orumą ir saugodama Kūriniją”, rašo arkivyskupas žinioje. Jis pabrėžia, kad Indonezijos Bažnyčios sielovadinė veikla, paskatinta Šventosios Dvasios, remdamasi Jėzaus įsikūnijimo dvasingumu, siekia, kad tikintieji taptų stipresni tikėjime, labiau įsipareigotų socialinėje veikloje, rūpintųsi aplinka. 

Arkivyskupija paskelbė ir Vienybės metų logotipą bei jį iliustruojantį šūkį apie Pankasilos principų įgyvendinimą bei įvairovę, kuria pasižymi Indonezija, ir aiškiai kviečia katalikus įnešti indėlį tautai. Pabrėžiama Indonezijos tautos vienybė ir ryšiai, kurie skirtingų kultūrų, religijų ir kalbų žmones išlaiko vieningus. Logotipas vaizduoja dvi persipinančias figūras: Mergelė Marija apkabina Garudą, Indoneziją simbolizuojantį paukštį.

Suskilęs kiaušinis, iš kurio iškyla paukštis, vaizduoja suvienytos Indonezijos tautos prisikėlimą, kuri pasirengusi įveikti pasidalijamus, o Mergelė Marija primena Bažnyčios palydėjimą ir maldą už Indonezijos Respublikos vienybę. Viršuje pavaizduotas kryžius, kuris simbolizuoja Dievo dovanojamas malones ir palaiminimus tautai. Raudona ir balta spalvos naudojamos logotipe – tai Indonezijos vėliavos spalvos, kurios išreiškia tėvynės platybes, kultūrinius turtus. Fone iškylančios dvi skirtingų spalvų rankos perteikia tautos moto – vienybė įvairovėje, taip pat pabrėžia troškimą kartu statyti šalį.

Džakartos vyskupijos iniciatyva atsiliepia į Indonezijos vyskupų konferencijos gaires, kuriose akcentuojama, kad krikščionys Indonezijoje pakviesti būti kūrybinga mažuma, gebančia puoselėti Pankasilą ir būti gerais piliečiais bei gerai katalikais. Tai ypač aktualu pastaraisiais metais, kai šalyje daugėja radikalių islamo grupių, kurios užima vis didesnę erdvę visuomenėje.
All the contents on this site are copyrighted ©.