2017-11-16 14:40:00

Папата към Cop23: диалогът от Парижкото споразумение да продължи


„Нека постигнатото високо ниво на  сътрудничество, демонстрирано чрез Парижкото споразумение за климата да продължи“. Това е призива на папа  към участниците в 23 –та сесия на Конференцията на държавите в рамките на рамковата конвенция на ООН за климатичните промени, която се провежда в Бон. В посланието папата изтъква задоволство от съгласието на държавите, но също така и сериозно безпокойство за ефикасността на поетите ангажименти от отделните страни, ако не са подпомагани от „споделената отговорност“ на всички държави.

Папата се спира на „историческия договор в Париж“, подписан през декември  2015 от 195 страни, който ясно посочва „прехода към един модел на икономическо развитие с ниска или нулева консумация на въглероден окис, насърчавайки солидарността и в борбата срещу климатичните промени и бедността“. Сега от Бон, пише папата,  се очакват „водещи линии, правила и институционни механизми, за да се постигнат комплексните цели от Парижкото споразумение“. В тази перспектива, папата изтъква „спешния призив за подновяване на диалога за изграждане на бъдещето на планетата: „Нуждаем се от диалог, който обединява всички, тъй като предизвикателството на околната среда и неговите човешки  корени засягат всички“.

Папа Франциск предупреждава за четири отрицателни отношения към проблема за околната среда, които не помагат за истинското изследване и откровения и продуктивен диалог за бъдещето на планетата: „отричането, безразличието, примирението и доверие в неподходящите решения“.

„От друга страна – посочва папата – не можем да се ограничим само в икономическата и технологическата област: техническите решения са необходими, но недостатъчни. Необходимо е да се вземат предвид и етическите  и социални ефекти в новата парадигма на развитието и прогрес в кратък, среден и дълъг период от време“.

Накрая Франциск пожелава на участниците „да обърнат внимание на възпитанието и стила на живот, белязани от виждането за цялостна екология, насочена към истинското изследване и открит диалог“, за да се действа незабавно“ и „без протакане“ с „приноса на всички“.

dg/ rv

 
All the contents on this site are copyrighted ©.